Đề tài: Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại điện tử

Với mục đích tập hợp các nhà khoa học, các nhà quản lý và các nhà kinh doanh đưa ra các giải pháp hợp lý cho Thương mại điện tử trong môi trường Việt Nam nhằm từng bước hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam ngày một phát triển. Việc đưa các thông tin, kiến thức đến với các doanh nghiệp là điều cần thiết, đặc biệt trong vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp có được các nhận thức đúng đắn về thương mại điện tử. “Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại điện tử” | Đề tài MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI GIỚI THIỆU3 NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI5 PHẦN I : TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ . Một số khái niệm cơ bản trong TMĐT6 . Tình hình xu hướng sử dụng, truy cập và các ứng dụng phục vụ kinh doanh trên . Tình hình phát triển TMĐT nói chung trên thế giới 13 . Một số giải pháp phát triển TMĐT ở các nước .17 . Hoa Kỳ17 . Canada .18 . Nhật . Trung . Tình hình TMĐT tại Hàn Quốc 24 . Tình hình thương mại điện tử tại Việt Nam

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
702    45    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.