5 mục tiêu chiến lược của các giám đốc tiếp thị

Một nghiên cứu mới đây về hoạt động hiệu quả của hoạt động Marketing được thực hiện bởi Suzanne Lowe, sáng lập viên của Expertise Marketing LLC (Mỹ), tác giả cuốn sách “Marketplace Masters: How Professional Service Firms Compete To Win“ (Bí quyết cạnh tranh của các dịch vụ chuyên nghiệp), cho thấy đa số các giám đốc tiếp thị (Chief Marketing Officer – CMO) đánh giá chưa đúng tầm quan trọng của các mục tiêu tiếp thị mang tính chiến lược. . | 5 mục tiêu chiến lược của các giám đốc tiếp thị Một nghiên cứu mới đây về hoạt động hiệu quả của hoạt động Marketing được thực hiện bởi Suzanne Lowe sáng lập viên của Expertise Marketing LLC Mỹ tác giả cuốn sách Marketplace Masters How Professional Service Firms Compete To Win Bí quyết cạnh tranh của các dịch vụ chuyên nghiệp cho thấy đa số các giám đốc tiếp thị Chief Marketing Officer - CMO đánh giá chưa đúng tầm quan trọng của các mục tiêu tiếp thị mang tính chiến lược. Họ thường không tập trung vào các mục tiêu tiếp thị có thể giúp họ tăng hiệu quả làm việc của cá nhân hay giúp doanh nghiệp đi đầu trong các cuộc cạnh tranh. Từ nghiên cứu nói trên Suzanne Lowe rút ra kết luận rằng để tăng hiệu quả của hoạt động tiếp thị và đưa doanh nghiệp vượt lên trên thương trường các CMO phải bám sát 5 mục tiêu chiến lược dưới đây được sắp xếp theo thứ tự quan trọng và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu này ít nhất mỗi năm một lần. 1. Xác định những khách hàng hiện tại và tương lai có tầm quan trọng chiến lược nhất. Rất nhiều CMO chỉ biết ai là những khách hàng có tầm quan trọng chiến lược nhất trong quá khứ mà không biết được ai là khách hàng có tầm quan trọng chiến lược trong hiện tại và tương lai. Xác định khách hàng có tiềm năng phát triển nhất phải là một mục tiêu cơ bản đầu tiên của các CMO bởi vì những mục tiêu khác sẽ được xây dựng dựa trên mục tiêu này. Nghiên cứu của Lowe cho thấy chỉ có 19 số CMO tham gia khảo sát mục tiêu này là quan trọng nhất. Theo giải thích của Lowe có lẽ vì những CMO này nghĩ rằng họ đã biết những khách hàng hiện tại và tương lai quan trọng nhất đối với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp là ai. 2. Lôi kéo những khách hàng hiện tại và tương lai có tầm quan trọng và chiến lược nhất. Các CMO tham gia khảo sát đã đánh giá mục tiêu này có tầm quan trọng đứng hàng thứ hai trong số năm mục tiêu được đưa ra. Mục tiêu này cũng là nhiệm vụ chính mang tính truyền thống của các CMO và bao gồm nhiều công việc rất quan trọng như tạo ra sự khác biệt .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.