Philip Kotler giải đáp về PR và Quảng cáo phần1

Bài viết này muốn làm sáng tỏ tầm quan trọng của PR và quảng cáo trong mô hình marketing ngày nay. Qua một vài kết luận, hy vọng rằng những thắc mắc của bạn sẽ được làm sáng tỏ. Giáo sư Philip Kotler, hiện đang giảng dạy tại trường Kellog of Management. | Philip Kotler giải đáp về PR và Quảng cáo-phần1 Bài viết này muốn làm sáng tỏ tầm quan trọng của PR và quảng cáo trong mô hình marketing ngày nay. Qua một vài kết luận hy vọng rằng những thắc mắc của bạn sẽ được làm sáng tỏ. Giáo sư Philip Kotler hiện đang giảng dạy tại trường Kellog of Management. Ông là tác giả của cuốn Marketing Management một trong những cuốn sách kinh điển của ngành marketing trên toàn thế giới ông cũng là tác giả của một số cuốn sách và công trình nghiên cứu khác. Ông còn được biết đến với khái niệm tiên phong Marketing xã hội một khái niệm marketing phi lợi nhuận mục tiêu của nó là nhằm tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn. Philip Kotler vừa xuất bản cuốn sách mới nhất của mình According to Kotler. Cuốn sách liệt kê những công cụ marketing và ảnh hưởng của từng công cụ tới những tình huống thực tế trên thị trường hiện nay. Ngoài ra cuốn sách này còn đề cập tới những khái niệm mới trong ngành marketing như demarketing không marketing reverse marketing phản marketing quảng cáo bằng cơ thể và một số khái niệm khác. Dưới đây là một đoạn trích trong cuốn sách. Đây là một số trong hàng ngàn câu hỏi được đặt ra cho ông trong nhiều năm bởi nhiều giới như doanh nghiệp sinh viên phóng viên và giới quan sát. Hỏi Ông có ý kiến gì khi trên thị trường hiện nay cho rằng cần phải có một mô hình marketing mới Kotler Cần phải chú ý rằng mô hình Marketing cổ điển không chỉ có 4P. Cách đây nhiều năm Neil Borden đã phân tích mô hình 4P này thành bảng danh sách dài các công cụ marketing và bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thêm vào bản danh sách này một vài cộng cụ mới. Do đó chúng ta không thể hỏi rằng những công cụ nào tạo thành mô hình marketing . Đúng hơn chúng ta phải hỏi rằng công cụ nào có vai trò quan trọng trong mô hình marketing . Ví dụ tôi cảm thấy rằng chúng ta đang quá lạm dụng các hoạt động quảng cáo trong khi đó chúng ta lại thờ ơ với một công cụ khá hiệu qủa khác đó là PR. Markeing trực tiếp cũng đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong mô hình

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    62    1    22-09-2023
99    85    6    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.