Philip Kotler giải đáp về PR và Quảng cáo phần2

Ngày càng nhiều trường tổ chức các lớp học truyền thông marketing dựa trên khái niệm truyền thông marketing tích hợp – IMC. Đầu tiên, họ giải thích cho hoc viên về sự khác biệt giữa các công cụ truyền thông. Tiếp theo, phải tạo ra được sự nhất quán giữa tầm nhìn thương hiệu và thông điệp truyền thông. | Philip Kotler giải đáp về PR và Quảng cáo-phần2 Ngày càng nhiều trường tổ chức các lớp học truyền thông marketing dựa trên khái niệm truyền thông marketing tích hợp - IMC. Đầu tiên họ giải thích cho hoc viên về sự khác biệt giữa các công cụ truyền thông. Tiếp theo phải tạo ra được sự nhất quán giữa tầm nhìn thương hiệu và thông điệp truyền thông. Hỏi Có nhiều sự đồn thổi về truyền thông marketing tích hợp. Ngày nay khái niệm này đã được ứng dụng như thế nào Kotler Trong quá khứ Chúng ta học các môn học khác nhau môn quảng cáo khuyến mãi PR và một số công cụ truyền thông khác. Mỗi sinh viên sau khi ra trường có thể trở thành chuyên gia của 1 trong những lĩnh vực đó. Họ có rất ít kiến thức về những công cụ khác và có khuynh hướng lạm dụng công cụ mà họ biết trong mô hình marketing của mình. Trong 1 công ty người phụ trách mảng quảng cáo thường là người nhận được nhiều ngân sách nhất trong hoạt động marketing và dĩ nhiên những phòng ban khác sẽ phải đấu tranh để có được phần ngân sách cao hơn. Rõ ràng tình huống này gây bất lợi cho công ty. Đặc biệt trong tình trạng hiện nay khi mà Quảng cáo không còn là công cụ mang lại nhiều hiệu quả nhất. Phải chia ngân sách như thế nào cho từng công cụ để tránh xảy ra cuộc nội chiến Đó là lý do cần phải có người chuyên trách trong việc này. Chúng ta có thể gọi là Giám đốc Truyền thông CCO-Chief Communication Office . Người này có nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động truyền thông của thương hiệu không chỉ là các hoạt động truyền thông chính thống mà còn là hoạt động khác như trang phục nhân viên thiết kế văn phòng và thậm chí là hình ảnh trên các phương tiện vận tải. Ngày càng nhiều trường tổ chức các lớp học truyền thông marketing dựa trên khái niệm truyền thông marketing tích hợp - IMC. Đầu tiên họ giải thích cho hoc viên về sự khác biệt giữa các công cụ truyền thông. Tiếp theo phải tạo ra được sự nhất quán giữa tầm nhìn thương hiệu và thông điệp truyền thông. Sự nhất quán này phải luôn được đảm bảo trên tất cả các phương tiện và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.