Đồ án "Công nghệ CDMA và ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động"

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghệ như điện tử, tin học, công nghệ viễn thông trong những năm vừa qua phát triển rất mạnh mẽ cung cấp ngày càng nhiều các loại hình dịch vụ mới đa dạng, an toàn, chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt các yêu cầu của khách hàng. Thế kỷ 21 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của thông tin vô tuyến trong đó tin tức di động đóng vai trò rất quan trọng | TRỊNH QUỐC BẢO 1 MỤC LỤC MỤC Lời J iói PHẦN I MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG VÀ KỸ THỤẬT TRAI CHƯƠNG I Tông quan ve mạng thông tin di - Tông - Cậu trúc mạng thông tin sô - Sựphát triển cua hệ thông thông tin - Các phuờng pháp truy cập trong mạng thông tin di đông CHƯƠNG II Ky thuật trái - Mờ - Hệ thông trái phổ trục tiểp DS SS .10 . Các hệ thông DS SS - . Các hệ thông DS SS - - Hệ thông nháy tan FH ss .20 . Các hệ thông FH SS . Hệ thông FH SS - Hệ thông nháy thời gián TH SS .29 - Só sánh các hệ thông - Hệ thông lái Hybrid .31 . FH Ds. 32 . TH FH .34 . TH DS .35 - Dáy - Đông bô má trong các hệ thông thông tin trái PHẦN II ƯNG DỤNG CÔNG NGHỆ CDMÀ TRONG THÔNG TIN DI CHƯƠNG III Tông quán vệ Công nghệ - Tông - Thu tuc phát thu tín - Các đặc tính cuá . Tính đá dáng cuá phận . Điệu khiên công suất . Dung . Bô má -giái má thóái vá tôc đô sô liệu biện http TRỊNH QUỐC BẢO 2 . Bao mật cuộc . Chuyển giao handoff . Tach tín hiểu . Tai sửdụng tận sộ va vung phu . Gia trị Eb No thập hay C I va chộng . Dung luởng - BuỞc tiển cộng nghê CDMA vể băng - Cac cộng nghê giao diên vộ tuyển cho - Cậu truc . Cac giai pháp ky . Song . Kênh . Kênh vật . Sự trai . Đa tộc . Gói dữ liệu 64 . Chuyên . Băng . Kênh vật . Sự trai . Đa tộc . Goi du . Chuyên . Truyên phận - Cac kiên nghị cho thộng tin di động 3G va sụchuận . IMT-2000. 72 . Ho tiêu chuận CHƯƠNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    58    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.