Logo- Dấu hiệu tạo ấn tượng đầu tiên về hình ảnh doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu là một quá trình bao gồm nhiều hoạt động nhằm hướng đến mục tiêu chung là tạo ra một vị trí xác định cho doanh nghiệp trên thị trường. Một hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm nhiều yếu tố như phong cách, màu sắc, bố cục, thông điệp chính, trong đó, gây được sự chú ý nhiều nhất và tạo ra ấn tượng sâu nhất cho khách hàng là logo (biểu trưng).

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN