Kỹ năng của những nhà quản lý bẩm sinh trong kinh doanh

Một số người được xếp vào hàng những nhà quản lý bẩm sinh vì họ sử dụng thành thạo các kỹ năng có tầm quan trọng đặc biệt trong những tình huống cụ thể và với một số người ủng hộ nhất định. | Ky näng cua nh ng nhä quän ly bam sinh Mot sö ngaoi daac xäp väo häng nhang nhä quän ly bam sinh vi ho sä dung thänh thao cäc ky näng co täm quan trong däc biet trong nhang tinh huöng cu the vä vdi mot sö ngaoi ung ho nhät dinh. Chang han trong traong hap cän dän cäc möi quan he nhang ngaoi co khä näng xäy dang long tin se dä däng chiäm daac vi trí nhà quản lý xuất sắc hơn những người khác. Khi môi trường cạnh tranh thay đổi lộn xộn và bất ổn những người có khả năng thực hiện những hành động quyết đoán sẽ có nhiều cơ hội vươn lên thành những nhàquản lý mẫu mực còn trong môi trường có tính khuyến khích việc tạo nên những thành công to lớn hơn những người xuất sắc trong việc thúc đẩy các giao tiếp mở và các quyết định có sự tham gia của nhiều người sẽ được coi là những nhà quản lý bẩm sinh. Tất cả chúng ta đều đã phát triển một số kỹ năng trong những lĩnh vực nhất định bởi chúng ta đều có được những người ủng hộ tình nguyện trong một số tình huống nào đó. Nhưng để mở rộng khả năng và nâng cao hiệu quả lãnh đạo chúng ta phải biết tất cả 108 kỹ năng. Để hoạt động trong một phạm vi ảnh hưởng lớn hơn chúng ta phải đánh giá mức độ thành thụÁ c các kỹ năng hiện có. Để giành được danh hiệu nhà quản lý bẩm sinh anh ta phải thường xuyên thực hành để hướng tới sự hoàn thiện. 108 kỹ năng của nhà quản lý bẩm sinh được chia thành ba nhóm. Các kỹ năng nền tảng Các kỹ năng nền tảng là điều kiện tiên quyết đối với tất cả các kỹ năng khác. Việc thành thạo các kỹ năng nền tảng sẽ tạo ra chỗ đứng vững chắc cần thiết giúp anh tạo nên những ảnh hưởng lớn hơn quản lý hiệu quả hơn và đạt được những thành công lớn hơn trong vai trò ngưòi quản lý. Vince Lombardi đã từng nói rằng thành công thường đến với những người xuất sắc ngay từ những yếu tố căn bản . Đối với các nhà quản lý giỏi nền tảng này chính là sự nhận thức về bản thân khả năng xây dựng các mối quan hệ và khả năng xác định rõ những kỳ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    188    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.