Các kế sách làm giàu

Trong kinh doanh, đối với các doanh nghiệp nhỏ, người mới làm ăn, khi phát hiện thấy những cơ hội kinh doanh đích thực nhưng lực còn yếu, thế còn non thì cần phải biết chia sẻ bớt cơ hội, liên doanh liên kết với những người có tiềm lực hơn mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể tạo dựng thành công bước đầu để phát triển mở rộng kinh doanh trong tương lai. | Hoanggia Market Solution MỤC LỤC PHẦN 1: NHÓM KẾ SÁCH KHỞI SỰ KINH DOANH 1. VỊT PHẢI BIẾT BƠI. 5 2. BIẾN KHÔNG THÀNH CÓ . 9 3. MƯỢN ĐÁ VÁ TRỜI . 12 4. ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ . 15 5. NƯỚC ĐỤC DỄ BẮT CÁ. 20 6. MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG 24 7. THUẬN TAY DẮT BÒ. 28 PHẦN 2: NHÓM KẾ SÁCH TƯ TƯỞNG KINH DOANH 1. THAY XÀ ĐỔI CỘT. 34 2. MỘT TÊN HAI ĐÍCH. 38 3. ĐỔI GẠCH LẤY NGỌC. 42 4. THẮNG GIẶC PHẢI BẮT TƯỚNG 46 5. TRÁNH MẠNH ĐÁNH YẾU. 50 6. LẤY NHÀN THẮNG MỆT 54 7. BE BỜ TÁT CÁ. 59 8. HOA NỞ TRÊN CÂY

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG