Giáo trình: Côn Trùng Trong Nông Nghiệp - Chương 5

Chương V: SINH THÁI HỌC CÔN TRÙNG I. KHÁI NIỆM VỀ SINH THÁI HỌC CÔN TRÙNG NÔNG NGHIỆP Trong điều kiện tự nhiên, sự hiện diện và mật số tương đối của côn trùng tùy thuộc vào các đặc điểm sau: - Đặc điểm nội tại của chính côn trùng như: tiềm năng sinh học, hành vi, tác động của nhóm. | Chương V SINH THÁI HỌC CÔN TRÙNG I. KHÁI NIỆM VỀ SINH THÁI HỌC CÔN TRÙNG NÔNG NGHIỆP Trong điều kiện tự nhiên sự hiện diện và mật số tương đối của côn trùng tùy thuộc vào các đặc điểm sau - Đặc điểm nội tại của chính côn trùng như tiềm năng sinh học hành vi tác động của nhóm. - Đặc đ iểm sinh vật của môi trường cây ký chủ và các yếu tố thiên địch. - Các yếu tố phi sinh vật thời tiết đất đai chế độ nước. Trong điều kiện tự nhiên giữa các yếu tố nêu trên có những tác động qua lại một tác động nào đó trên một trong những yếu tố môi trường như thay đổi thời tiết sự can thiệp của con người đều có những tác động đến những yếu tố sinh học khác. Ví dụ như sự thay đổi về cây ký chủ sẽ tác động lên côn trùng gây hại và từ đó sẽ tác động lên thiên địch của côn trùng gây hại theo những qui luật riêng của các loài thiên địch này. Cần chú ý rằng trong các yếu tố của môi trường chính yếu tố nhỏ nhất lại có tác động lớn nhất. Hơn nữa người ta cũng ghi nhận rằng thường những yếu tố thay đổi lại có tác động mạnh hơn những yếu tố bền vững và dù cho những yếu tố khác của môi trường thích hợp động vật cũng không thể tồn tại nếu một yếu tố nào đó của môi trường không thích hợp. II. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ PHI SINH VẬT Chính thời tiết đã quyết định phần lớn sự phân bố phát triển và hoạt động cũng như sự phát sinh thành dịch của côn trùng. Có thể phân biệt - Đại khí hậu macroclimat của các nhà địa dư học hay các nhà nông học đây là khí hậu của một vùng rộng lớn được đo đạc trong các điều kiện chuẩn của các đài khí tượng từ những số liệu này người ta đã thiết lập được những biểu đồ đơn giản như sinh thái khí hậu đồ ecoclimatogrammes chẳng hạn. Việc nghiên cứu về sinh thái khí hậu đồ trong một chừng mực nào đó cho phép dự đoán trước những nguy cơ có thể xảy ra do việc di chuyển côn trùng từ vùng này sang vùng khác vùng chưa bị nhiễm như trường hợp có khí hậu tương tự nguy cơ càng lớn . Có thể hoàn chỉnh kết quả của sinh thái khí hậu đồ với những số liệu có liên quan đến các yêu cầu điều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.