Kỹ năng quản lý thời gian

Thời gian là quý báu cho nhà lãnh đạo dù ở trong công việc nào, bạn vẫn phải biết quản lý thời gian của mình không có khác biệt nào giữa các cấp lãnh đạo làm quản lý thường là giao việc cho người khác. Dù vậy, bạn không thể tổ chức giao việc hiệu quả nếu bạn không tự mình tổ chức cho mình thời gian là tài nguyên hiếm hoi. tài liệu dưới đây để nâng cao kỹ năng quản lý thời gian của mình.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG