KỸ NĂNG KIỂM TRA

Kiểm tra là đo đường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu và các kế hoạch vạch ra để thực hiện các mục tiêu này đã và đang được hoàn thành. | KỸ NĂNG KIỂM TRA 1. Khái niệm Kiểm tra là đo đường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu và các kế hoạch vạch ra để thực hiện các mục tiêu này đã và đang được hoàn thành. 2. Ý nghĩa: Bảo đảm kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu của tổ chức Bảo đảm các nguồn lực được sử dụng một cách hữu hiệu. Làm bày tỏ và đề ra những kết quả mong muốn chính xác hơn theo thứ tự quan trọng. Xác định và dự đoán những biến động và những chiều hướng chính. 2. Ý nghĩa (tt) Đơn giản hóa các vấn đề ủy quyền, chỉ huy, quyền hành và trách nhiệm. Phác thảo các tiêu chuẩn tường trình báo cáo để loại bớt những gì quan trọng hay không cần thiết. Phổ biến những chỉ dẫn cần thiết một cách liên tục để cải tiến việc hoàn thành công việc, tiết kiệm thời gian, công sức của mọi người Phát hiện kịp thời các sai sót và bộ phận chịu trách nhiệm để chấn chỉnh 3. Phân loại Kiểm tra trước, trong, sau. Kiểm tra theo lĩnh vực như tài chính, nhân sự, sản xuất 4. Các nguyên tắc của việc kiểm

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG