15 đề thi thử ĐH và đáp án chọn lọc

Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = f (x) = 8x4 -9x2 +1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Dựa vào đồ thị (C) hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình 8cos4x - 9cos2x + m = 0 với xÎ[0;p ] . Câu III (1 điểm) Tính diện tích của miền phẳng giới hạn bởi các đường y =

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN