Phân công công việc - giao việc hoặc ủy quyền

Nhà lãnh đạo cho rằng họ có thể làm việc này tốt hơn những ngườI khác trong tổ chức.” Tôi tự làm mọi việc thì nhanh hơn và dễ dàng hơn, bởI vì tôi hiểu chúng rõ hơn và biết cách làm”. Hay “Công tác quản lý đòi hỏI tôi phảI đảm trách những nhiệm vụ thật sự quan trọng theo một cách riêng”. | KỸ NĂNG GIAO VIỆC/UỶ QUYỀN Các hình thức giao việc. Phân loại công việc giao theo nhân viên: theo mức chuyên môn, theo tính khí, cá tính, phẩm chất. Phân biệt giao việc và uỷ quyền. Quy trình giao việc. Giao việc cho ai, tại sao? Căn cứ là gì? Theo dõi giao việc. Đánh giá giao việc. 1. Phân biệt giao việc và uỷ quyền. Giao việc mang tính chất giao nhiệm vụ cho nhân viên. Uỷ quyền mang tính sự vụ, giao nhiệm vụ và trách nhiệm quyền hạn. 2. Lợi ích của giao việc Nhiều công việc được thực hiện trong cùng thời gian sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành mục tiêu. Trách nhiệm nhân viên được xác định và nâng lên, nhân viên trở nên quan tâm và có trách nhiệm. Sự phân công trách nhiệm quyền hạn rõ ràng sẽ giúp cho việc kiểm tra của nhà lãnh đạo bớt khó khăn hơn. Tân dụng hết nguồn nhân sự và năng suất làm việc tăng lên. Nếu không biết giao việc dẫn đến NV tự làm, hỏng nhiều và nhà quản lý phải xử lý sự vụ nhiều hơn. 2. Lợi ích của giao việc (tt) Nhân viên trưởng thành tiến

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG