BÀI GIẢNG: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG

Bạn là một nhà quản lý? Bạn đang lựa chọn cho mình một phong cách quản lý hoàn hảo để áp dụng với tất cả các nhân viên của mình?Đừng phí công, không có phong cách nào tốt nhất. Thực tế, việc quản lý hiệu quả đòi hỏi nhiều phong cách quản lý khác nhau. | KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG I/ KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH LĐ 1. Lãnh đạo là gì? Xác định chiến lược. Giao công việc cho NV/uỷ quyền. Động viên. Huấn luyện nhân viên. Phương pháp truyền đạt thông tin. 2. Phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành vi của người đó thể hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động của những người khác. Phong cách lãnh đạo là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo là hệ thống các đấu hiệu đặc trưng của hoạt và động quản lý của nhà lãnh đạo, được quy định bởi các đặc điểm nhân cách của họ. Phong cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ giữa cá nhân và sự kiện, và được biểu hiện bằng công thức: Phong cách lãnh đạo = Cá tính x Môi trường 3. Phân loại Phong cách độc đoán Phong cách dân chủ Phong cách tự do. Phong cách lãnh đạo độc đoán Kiểu quản lý mệnh lệnh độc đoán được đặc trưng bằng việc tập trung mọi quyền lực vào tay một mình người quản lý, người lãnh đạo - quản lý bằng ý chí của mình, trấn áp ý chí và sáng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG