Đàm phán, thuyết phục là một nghệ thuật kinh doanh

Suy cho cùng, cuộc đời là một chuỗi các thuyết phục. Vì vậy thành công trong cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào cách ta ăn nói, ứng xử, cách ta hùng biện | Kỹ năng Thuyết phục Cách duy nhất buộc người khác làm bất cứ việc gì là khiến cho họ thích làm điều đó Dale Carnegie Kỹ năng thuyết phục Khái niệm chung Các bí quyết thuyết phục Kỹ năng thuyết phục Khái niệm chung Các bí quyết thuyết phục Khái niệm thuyết phục Khả năng dùng các công cụ gây ảnh hưởng Làm cho người khác làm một việc gì đó Thuyết phục vs quyền lực? Chiến lược thuyết phục Uy tín: Trình độ Chú tâm Danh tiếng Nhân cách Lập luận logic Thể hiện tình cảm Tâm Trí Thể Mỹ Tâm = 3 Tài Chiến thuật thuyết phục Khích lệ chủ động Khích lệ thụ động (lắng nghe) Ngăn chặn chủ động Ngăn chặn bị động Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu Lắng nghe là hùng biện nhất back Vương Nhĩ Nhãn Nhất Tâm Các nhân tố trong thuyết phục Thái độ Giá trị cá nhân Vai trò bản ngã Uy tín Kỹ năng thuyết phục Khái niệm chung Các bí quyết thuyết phục Thông điệp một hay hai mặt Mọi thứ đều có tính hai mặt Đối tác biết cả hai mặt của vấn đề Đối tác không biết cả hai mặt của vấn đề Quy nạp và diễn dịch Diễn dịch Đưa ra lập luận Giải thích nguyên nhân tại sao Quy nạp Giải thích các nguyên nhân lý lẽ Đưa ra lập luận, kết luận Đặc tính và lợi ích Đặc tính Là tính chất của sản phẩm Không phải là một phần của sản phẩm Lợi ích Là những gì sản phẩm có thể đem lại Thoả mãn nhu cầu Lựa chọn thay thế rõ ràng Chỉ ra nguyên nhân tại sao Đưa ra giải pháp thay thế Rõ ràng Có lợi Bên thứ ba Không nói trực tiếp về chính đối tác Hãy tìm bên thứ ba có ý nghĩa Chỉ ra xung đột Phát hiện các giá trị cá nhân Phân tích để đối tác thấy sự xung đột Đề xuất cách giải quyết xung đột Trình bày những thông tin mới Những thông tin/ chủ đề/ vấn đề mới Những thông tin mới cho chủ đề/ vấn đề cũ Nghĩ không cũ về vấn đề không mới Cho đối tác biết mình muốn gì Nói rõ mục đích của cuộc giao tiếp Rất đơn giản Hay bị bỏ quên Đừng giả định họ biết ta muốn họ làm gì Lường trước chống đối Lường trước các chống đối của đối tác Chủ động tìm cách xử lý chúng Thực hiện các .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    12    1    06-08-2021