Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 5: Kỹ thuật thi công mạng LAN

Để thi công hệ thống mạng hoàn chỉnh và hoạt động tối ưu, người thi công mạng bắt buộc phải tuân thủ một số nguyên tắc thi công nhằm tránh rủi ro và dễ dàng quản trị sau này. Nội dung: Một số nguyên tắc thi công; Thi công hệ thống cáp; Lắp đặt hệ thống thiết bị. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http I HIMD THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MANG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG Bài 2 HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MạNg Bài 3 TIÊU CHUẩN thi công MạNg Bài 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠnG Bài 5 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN Bài 6 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7 MÁY CHU CHUYÊN DỤnG Bài 8 CƠ BẢN VỀ CẤU HÌnH CISCO IOS 4- ÔN TẬP 4- THI CUỐI MÔN BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN ĩtíacp TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http K BÀI 5 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN Để thi công hệ thống mạng hoàn chỉnh và hoạt động tối ưu người thi công mang bắt buộc phải tuân thủ một số nguyên tắc thi công nhằm tránh rủi ro và vdễ dàng quản trị sau 4- Một số nguyên tắc thi công 4- Thi công hệ thống cáp 4- Lắp đặt hệ thống thiết bị mạng 4- Thiết lập hệ thống quản trị 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http k MỤC TIÊU BÀI HỌC Tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong thi công cáp và lắp đặt thiết bị Lắp đặt được hệ thống cáp UTP F-O và các phụ kiện Lắp đặt được thiết bị mạng Hub Switch TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Một số nguyên tắc thi công Trong lúc lắp đặt thi công hệ thống cáp mạng chúng ta cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau an toàn về điện an toàn lắp đặt cáp 4- An toàn về điện o Đường ống cáp không được lắp đặt chung với đường ống cáp mạng. o 2 đường ống này phải đặt cách xa nhau một khoảng cách nhất định sp ace 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Một số nguyên tắc thi công L An toàn lắp đặt cáp và thiết bị mạng Trang bị đủ đồ bảo hộ lao động quần áo kính găng giày. Xác định các đường cáp có sẵn bảo đảm trong tình trạng không hoạt động Dùng đúng dụng cụ Đặt bảng chú ý tại khu vực làm việc tránh gây hại cho khách hàng hoặc công nhân. sởăce Website http .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    70    3    29-05-2023
158    75    13    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.