CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Chiến lược kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Nó định ra được các mục tiêu lớn, theo đó cần phải huy động hợp lý các nguồn lực cả ngắn hạn và dài hạn. | của quá trình tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược là việc đánh giá lại kế hoạch chiến lược. Do định hướng chiến lược là một quá trình năng động nên khi đề ra kế hoạch chiến lược, lãnh đạo doanh nghiệp phải nhận thức được rằng có thể sẽ phải có những sửa đổi chiến lược theo định kỳ, tuy nhiên cần tránh những sửa đổi lớn mang tính chất ồ ạt. Nhưng đôi lúc cũng cần thiết phải làm như vậy khi tình thế bắt buộc. Giai đoạn thực hiện chiến lược là một cơ hội tốt để đánh giá lại toàn bộ kế hoạch chiến lược. Đôi khi các kế hoạch chiến lược tỏ ra hoàn toàn logic và phù hợp, nhưng chúng không thể thực hiện được một cách hiệu quả chỉ vì một nguyên nhân nào đó như: không đủ nguồn lực hoặc nguồn lực không thích hợp; sự phản đối của người lao động hay hệ thống thông tin yếu kém. Khi thời gian, công sức và chi phí bỏ ra để thực hiện chiến lược gần đạt tới kết quả thì ban lãnh đạo doanh nghiệp cần phải đánh giá lại một cách cặn kẽ các kế hoạch chiến lược. Cần kiểm tra những vấn đề cụ thể như: các mục tiêu đề ra có còn thích hợp không? những thay đổi trong bối cảnh môi trường và chiến lược.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.