Luận văn với đề tài: "Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam"

Qua một số chính sách và giải pháp được đưa ra trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động sản xuất và xuất khẩu của ngành dệt may, những cơ hội và thách thức trong việc tiếp cận và thâm nhập thị trường thế giới, xu hướng chuyển dịch của ngành dệt may hy vọng sẽ đưa ra một cái nhìn khái quát về ngành dệt may xuất khẩu của nước ta, đồng thời giải quyết được phần nào những vướng mắc đang tồn tại trong tổ chức quản lý sản xuất và xuất khẩu. | Hiện nay các doanh nghiệp dệt may khi xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường Hoa Kỳ bị hạn chế số lượng xuất khẩu vào các thị trường này. Việc phân bổ hạn ngạch vào thị trường EU, Mỹ đã gây ra không ít trở ngại cản trở đến việc xuất khẩu mặt hàng dệt may của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua. Nhà nước, các Bộ ngành liên quan nên đưa ra các biện pháp phân bổ hạn ngạch một cách hợp lý phù hợp với năng lực sản xuất, khả năng xuất khẩu thực tế, cấp hạn ngạch căn cứ vào số liệu từ tổng cục Hải quan và các tờ khai của từng doanh nghiệp. Hiện nay trên mạng đã công khai về số lượng hạn ngạch cấp cho từng doanh nghiệp, do vậy các khách hàng Mỹ xem trên mạng số lượng hạn ngạch cấp cho từng doanh nghiệp quá ít, nhỏ lẻ đã từ chối ký các hợp đồng có số lượng lớn. Việc đấu thầu hạn ngạch cũng nên áp dụng sau 4 năm kể từ khi Hiệp định thương mại Việt-Mỹ có hiệu lực. Có như vậy mới giúp doanh nghiệp có đủ thời gian gian khấu hao tài sản, ổn định sản xuất và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính Phủ trong thời kỳ đổi mới. Cần thực hiện các biện pháp hợp lý một cách đồng bộ để tránh tình trạng hết quota như năm nay.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG