Chương 6: Chọn lọc vật nuôi

Chọn lọc và nhân giống là hai vấn đề cơ bản của lý thuyết cũng như thực tế vầ giống vật nuôi. Trong các chương trước đây, chúng ta đã đề cập tới những khái niệm, cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa chọn lọc và cải tiến năng suất vật nuôi, các phương pháp tính giá trị giống của vật nuôi | CHƯƠNG VI CHỌN LỌC VẬT NUÔI Như đã đề cập trong bài mở đầu chọn lọc và nhân giống là hai vấn đề cơ bản của lý thuyết cũng như thực tiễn về giống vật nuôi. Trong các chương trước đây chúng ta đã đề cập tới những khái niệm cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa chọn lọc và việc cải tiến nâng suất vật nuôi các phương pháp ước tính giá trị giống của vật nuôi. Các nội dung của chương này nhằm giới thiệu các phương pháp theo dõi đánh giá để chọn lọc vật nuôi trong thực tiễn của sản xuất giống vật nuôi. . Khái niệm về chọn lọc Khi xem xét quá trình tiến hoá của sinh vật chúng ta đã đề cập tới hai khái niệm chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo. Bản chất của chọn lọc vật nuôi là chọn lọc nhân tạo tuy nhiên trong quá trình chọn lọc nhân tạo vật nuôi vẫn chịu ảnh hưởng nhất định bởi chọn lọc tự nhiên. Chẳng hạn khả nâng sống của con vật kể từ lúc trứng được thụ tinh tới khi cai sữa mẹ không chỉ chịu ảnh hưởng bởi những quyết định của con người mà một số điều kiện tự nhiên như nhiệt độ môi trường. cũng gây tác động sống còn đối với chúng. Chọn lọc vật nuôi bao gồm hai khâu cơ bản - Quyết định lựa chọn con vật làm giống. Quyết định này được gọi là chọn lọc và thường xảy ra khi con vật kết thúc thời gian nuôi hậu bị từ khi tách mẹ tới lúc chuẩn bị phối giống hoặc khi con vật đã được theo dõi kiểm tra nâng suất đời con của chúng. - Quyết định không để cho con vật tiếp tục làm giống nữa. Quyết định này được gọi là loại thải và thường xảy ra sau mỗi chu kỳ sản xuất của con vật chẳng hạn sau mỗi lứa đẻ của lợn mỗi chu kỳ vắt sữa của bò sữa. hoặc theo định kỳ về thời gian cũng như các kiểm tra đánh giá nhất định. Ngoài ra người ta cũng có thể buộc phải loại thải con vật khi nó gặp một tai biến bất thường ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ nâng suất. . Chọn lọc vật nuôi làm giống Để chọn lọc một con vật làm giống trước hết phải lựa chọn bố và mẹ chúng. Người ta thường cân cứ vào giá trị giống của các chỉ tiêu nâng suất và ngoại hình để lựa chọn các cặp bố mẹ. Mặc dù con vật mà .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    37    2    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.