Phần lý thuyết - bài mở đầu

Chọn lọc và nhân giống vật nuôi là một môn khoa học ứng dụng các quy luật di truyền để cải tiến năng suất của vật nuôi. Những mục tiêu chủ yếu của chọn lọc và nhân giống vật nuôi bao gồm: - Nắm được những biến đổi di truyền nào là có giá trị. - Lựa chọn giống tốt | PHẦN LÝ THUYẾT BÀI MỎ ĐẦU 1. Lịch sử phát triển của khoa học về chọn lọc nhân giống vật nuôi Chọn lọc và nhân giống vật nuôi Animal Breeding gọi tắt là giống vật nuôi là một môn khoa học ứng dụng các quy luật di truyền để cải tiến năng suất của vật nuôi. Những mục tiêu chủ yếu của chọn lọc và nhân giống vật nuôi bao gồm - Nắm được những biến đổi di truyền nào là cố giá trị - Lựa chọn chính xác và cố hiệu quả được những con giống tốt - Tìm được cách cho phối giống giữa những con giống tốt nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất về mặt di truyền cũng như về mặt kinh tế. Chọn lọc và nhân giống vật nuôi có lịch sử từ khi con nguời bắt đầu quá trình thuần hoá các vật nuôi đầu tiên nghĩa là khoảng năm truớc công nguyên. Tuy nhiên trong một thời gian dài con nguời tiến hành một số biện pháp lựa chọn loại thải vật nuôi ghép đôi giao phối giữa những con đực và con cái hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của mình. Những công trình chọn lọc nhân giống vật nuôi đầu tiên đuợc sách vở ngày nay thừa nhận là những đóng góp của nhà chăn nuôi nguời Anh tên là Robert Bakewell 1725-1795 trong việc tạo các giống bò Longhorn cừu Leicester và ngựa Shire. Những sổ ghi chép về các giống ngựa cừu xuất hiện lần đầu tiên ở Anh vào năm 1800 đã tạo tiền đề cho việc phát triển các sổ ghi chép về giống sổ giống và việc tạo các giống vật nuôi ở các nuớc châu Âu châu Mỹ. Năm 1865 Mendel công bố các quy luật di truyền và 35 năm sau vào năm 1900 các định luật của Mendel đã đuợc tái phát hiện bởi De Vries Correns và Tschermak các sự kiện lịch sử này chính thức đánh dấu sự ra đơì của nền tảng lý luận khoa học về chọn lọc và nhân giống vật nuôi. Cũng trong khoảng thời gian này tại Đan Mạch các nghiệp đoàn kiểm tra sữa đầu tiên đuợc thành lập tiếp sau đó nguời ta đã tiến hành khâu kiểm tra năng suất lợn đây chính là một trong các biện pháp kỹ thuật quan trọng để chọn lọc vật nuôi mà cho tới nay vẫn đang còn đuợc sử dụng rất rộng rãi. Định luật Hardy-Wenberg đuợc phát hiện vào năm 1908 đã mở đầu cho buớc phát .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    54    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.