BÁO CÁO: "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC ĐẠI HỌC"

VN hiện nay có trên 20 000 SV đang du học tự túc ở nước ngoài, chi phí ước tính không dưới 200 triệu USD/năm Chương trình học bổng du học từ ngân sách quốc gia với tổng kinh phí 1 000 tỉ đồng trong 5 năm. Hệ thống giáo dục ĐH (chương trình, qui mô, chất lượng, phương pháp, quản lý ) chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực cho đất nước và nhu cầu học tập của nhân dân | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC ĐẠI HỌC Phát triển giáo dục đại học, cao đẳng những năm vừa qua 2004-2005 Cao đẳng Đại học Tổng cộng Số trường 137 93 230 Số sinh viên Giảng viên 1999-2000 Cao đẳng Đại học Tổng cộng Số trường 84 69 153 Số sinh viên Giảng viên Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế, 22 – tại Hà Nội Việtnam: 3 % GDP Philippines: 4,2 % Thái Lan: 5,4 % Malaysia: 6,7 % Mỹ (1995): 5,3 %, Anh : 5,5 % Canada: 7,3 % Đầu tư cho đại học Định mức chi phí đào tạo Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế " 22 – tại Hà Nội 9,4 triệu đồng / 1 SV (ĐHQG ) 7 - 8,5 triệu đồng / 1 SV (trường ĐH công lập) 3-4 triệu đồng / 1 SV (trường ĐH dân lập) Học phí Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế " 22 – tại Hà Nội Trường ĐH công lập: 1,8 triệu đồng/ năm/ SV Mỹ: ĐH công lập ĐH California, Berkeley: 4 355 USD (năm 1999 ) ĐH tư thục Harvard : 22 802 USD Yale : 23 700 USD Stanford: 21 389 USD Du học Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế " 22 – tại Hà Nội VN hiện nay có trên 20 000 SV đang du học tự túc ở nước ngoài, chi phí ước tính không dưới 200 triệu USD/năm Chương trình học bổng du học từ ngân sách quốc gia với tổng kinh phí 1 000 tỉ đồng trong 5 năm Sự bất cập của giáo dục đại học hiện nay Hệ thống giáo dục ĐH (chương trình, qui mô, chất lượng, phương pháp, quản lý ) chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực cho đất nước và nhu cầu học tập của nhân dân Đề án Đổi mới giáo dục đại học Từ 2006 đến 2020 : xây dựng 900 trường đại học, cao đẳng tổng số sinh viên: 4,5 triệu tổng kinh phí đầu tư là 20 tỷ USD (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phương pháp dạy và học cũ thụ động - không đem lại hiệu quả cao cho người học Phương pháp dạy và học cũ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu với các đồng nghiệp tự học, tự học cách giảng dạy. THẦY giảng TRÒ chép Phương pháp dạy và học cũ (2) đặt | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC ĐẠI HỌC Phát triển giáo dục đại học, cao đẳng những năm vừa qua 2004-2005 Cao đẳng Đại học Tổng cộng Số trường 137 93 230 Số sinh viên Giảng viên 1999-2000 Cao đẳng Đại học Tổng cộng Số trường 84 69 153 Số sinh viên Giảng viên Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế, 22 – tại Hà Nội Việtnam: 3 % GDP Philippines: 4,2 % Thái Lan: 5,4 % Malaysia: 6,7 % Mỹ (1995): 5,3 %, Anh : 5,5 % Canada: 7,3 % Đầu tư cho đại học Định mức chi phí đào tạo Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế " 22 – tại Hà Nội 9,4 triệu đồng / 1 SV (ĐHQG ) 7 - 8,5 triệu đồng / 1 SV (trường ĐH công lập) 3-4 triệu đồng / 1 SV (trường ĐH dân lập) Học phí Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế " 22 – tại Hà Nội Trường ĐH công lập: 1,8 triệu đồng/ năm/ SV Mỹ: ĐH công lập ĐH California, Berkeley: 4 355 USD (năm 1999 ) ĐH tư thục .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
186    4    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.