Rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ

Việc thanh toán của NH cho nhà XK chỉ căn cứ trên vào bộ chứng từ xuất trình mà ko căn cứ vào việc kiển tra thực tế hàng hóa. NH kiểm tra tính hợp lệ bề ngoài : bộ chứng từ là hoàn hảo thì thanh toán. | Danh sách nhóm 4 5/13/2020 11:08:39 PM Phương thức thanh toán LC và rủi ro trong thanh toán LC 1 2 Thực trạng về rủi ro trong thanh toán LC tại Việt Nam Nội dung chính Theo các chủ thể chính tham gia thanh toán LC 4 Theo nội dung phân loại LC 3 Phân loại rủi ro thanh toán LC A Risk trong tt LC có thể hủy ngang B Risk trong tt LC không thể hủy ngang C Risk trong tt LC không hủy ngang có xác nhận 1. Theo công dụng của LC Theo nội dng phân loại LC A Risk trong tt LC trả ngay B Risk trong tt LC trả chậm C Risk trong tt LC chấp nhận 2. Căn cứ theo thời hạn thanh toán Theo nội dung phân loại LC A Risk trong tt LC trực tiếp B Risk trong tt LC cho phép chiết khấu C Risk trong tt LC có điều khoản đỏ D Risk trong tt LC tuần hoàn 3. Trên giác độ quan hệ đối tác Theo nội dung phân loại LC 4. Một số loại LC đặc biệt A Risk trong tt LC chuyển nhượng B Risk trong tt LC giáp lưng C Risk trong tt LC dự phòng D Risk trong tt LC đối ứng 4. Một số loại LC đặc biệt Theo nội dung phân loại LC Rủi ro đối với bên Xuất khẩu 4 2 Rủi ro đối với NH (NH phát hành, NH thông báo, NH đcđ ) 5 Rủi ro đối với nhà Nhập khẩu Theo các chủ thể chính tham gia thanh toán LC 5/13/2020 11:08:39 PM Free template from Rủi ro đối với bên Nhập khẩu Nguyên nhân: Việc thanh toán của NH cho nhà XK chỉ căn cứ trên vào bộ chứng từ xuất trình mà ko căn cứ vào việc kiển tra thực tế hàng hóa NH kiểm tra tính hợp lệ bề ngoài : bộ chứng từ là hoàn hảo thì thanh toán 5/13/2020 11:08:39 PM Free template from Rủi ro thường gặp đối với bên Nhập khẩu Loại 1: Rủi ro do người XK ko cung cấp hh ,hoặc cung cấp hh ko đúng như yêu cầu của nhà XK Loại 2: RR thanh toán do chứng từ giả, chứng từ không trung thực, mâu thuẫn giữa các hh và chứng từ Nhà XK có thể làm các giấy tờ giả để thanh toán tiền từ NH Mâu thuẫn giữa các HH và chứng từ, bởi rất có thể HH khi nhập khẩu sẽ bị hải quan tịch thu do ko có sự trùng khớp giấy tờ’ Loại 3 : lựa chọn hãng tàu ko đáng tin cậy, hư hỏng hh do | Danh sách nhóm 4 5/13/2020 11:23:46 PM Phương thức thanh toán LC và rủi ro trong thanh toán LC 1 2 Thực trạng về rủi ro trong thanh toán LC tại Việt Nam Nội dung chính Theo các chủ thể chính tham gia thanh toán LC 4 Theo nội dung phân loại LC 3 Phân loại rủi ro thanh toán LC A Risk trong tt LC có thể hủy ngang B Risk trong tt LC không thể hủy ngang C Risk trong tt LC không hủy ngang có xác nhận 1. Theo công dụng của LC Theo nội dng phân loại LC A Risk trong tt LC trả ngay B Risk trong tt LC trả chậm C Risk trong tt LC chấp nhận 2. Căn cứ theo thời hạn thanh toán Theo nội dung phân loại LC A Risk trong tt LC trực tiếp B Risk trong tt LC cho phép chiết khấu C Risk trong tt LC có điều khoản đỏ D Risk trong tt LC tuần hoàn 3. Trên giác độ quan hệ đối tác Theo nội dung phân loại LC 4. Một số loại LC đặc biệt A Risk trong tt LC chuyển nhượng B Risk trong tt LC giáp lưng C Risk trong tt LC dự phòng D Risk trong tt LC đối ứng 4. Một số loại LC đặc biệt Theo nội dung phân loại LC Rủi ro

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
226    183    2    10-12-2023
49    49    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.