Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 18

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 18', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài này sẽ mô tả cách xử lý các vấn đề có thể gặp phải khi bạn thử kích hoạt một chương trình của Office 2007. Các vấn đề này có thể xuất hiện vì một vài nguyên nhân khác nhau. Do đó bài này có một số phương thức mà bạn có thể sử dụng trong một vài trường hợp cụ thể. Bài này dành cho cả người dùng mới bắt đầu làm quen với máy tính vì vậy bạn có thể dễ dàng sửa lỗi theo các bước sau kể cả khi bạn mới chỉ là người học vỡ lòng về máy tính. Triệu chứng lỗi Khi thử kích hoạt một sản phẩm Office 2007 bạn có thể gặp phải một trong những dấu hiệu lỗi sau Bạn nhận được thông báo lỗi Your software cannot be activated because the Product Key you installed with is not valid. Please uninstall the software and reinstall it using a valid Product Key. Phần mềm của bạn không thể được kích hoạt vì mã khóa sản phẩm mà bạn đã cài đặt không hợp lệ. Hãy thử gỡ bỏ phần mềm và cài đặt lại với mã khóa hợp lệ. Các lỗi kích hoạt. Ngoài trường hợp trên bạn có thể nhận một thông báo cho biết về tình trạng giới hạn của các máy tính mà bạn có thể kích hoạt sản phẩm Office 2007. Khi chạy một chương trình Office 2007 chương trình này vẫn sử dụng được trước đây thì bạn nhận được một thông báo lỗi. Thông báo lỗi cho biết rằng có những thay đoi quan trọng được thực hiện đối với cấu hình của máy tính. Đây là thông báo lỗi xuất hiện khi bạn gặp phải những triệu chứng sau đây Khi bạn thử kích hoạt sản phẩm của Office 2007 và cửa sổ Activation Wizard bị biến mất Khi bạn thử sử dụng Internet để kích hoạt sản phẩm của Office 2007 bạn nhận được một lỗi liên quan đến việc truyền thông. Khi bạn thử kích hoạt một bộ sản phẩm Office 2007 sau khi đã cài đặt nó thành công nhưng Activation Wizard lại không chạy. Bạn lại không nhận được bất kỳ thông báo lỗi nào. Sau khi nhập ID xác thực được cung cấp bởi nhân viên hỗ trợ bạn nhận phải một thông báo lỗi. Thông báo lỗi cho biết rằng ID xác thực của bạn không hợp lệ- Khi khởi động một chương trình Office 2007 vẫn sử dụng bình thường trước đây chương trình có chạy .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN