Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 20

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 20', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Quả thực là Office 2007 cho phép bạn thêm các lệnh mới vào Quick Access Toolbar ở đầu cửa sổ ứng dụng nhưng không kết hợp các điểm nâng cao ở giao diện đồ hoạ Ribbon với khả năng sử dụng dễ dàng lệnh yêu thích quen thuộc ở vị trí bạn muốn và không loại bỏ được một số lệnh có khi không bao giờ dùng đến . RibbonCustomizer của Patrick Schmid hoạt động bên trong các ràng buộc riêng của Ribbon để cho phép bạn hiển thị biểu tượng lệnh trên tab đã tồn tại hoặc trên bất kỳ tab mới nào bạn muốn tạo. Bạn có thể xoá một nhóm lệnh không sử dụng trên tab Ribbon có thể phục hồi lại sau chèn một nhóm từ một tab vào bất kỳ một tab khác thêm nhóm tự chọn hoặc lệnh riêng vào sắp xếp lại các nhóm biểu tượng và lệnh phổ biến. Đó là một giải pháp nằm trong tay dành cho người dùng doanh nghiệp. Giao diện dễ sử dụng đủ đơn giản cho tất cả mọi đối tượng hiểu. Nhưng nếu bạn cần biết thêm một số tính năng nâng cao khác có thể tham khảo phần hướng dẫn trên website của công ty sản xuất. Đầu tiên họ sẽ cung cấp cho bạn một video giới thiệu cung cấp các khái niệm cơ bản nhất. Sau đó sẽ là một tâp hợp những lời chỉ dẫn giải thích giới hạn. Tôi đã dùng RibbonCustomizer để thay đổi một số thuộc tính Ribbon. Bắt đầu rất đơn giản đặt chức năng kiểm tra ngữ pháp vào tab Home. Đó là hiện tượng khá bình thường nhưng cho đến nay nó gây cho tôi khó chịu thực sự. Một số giải pháp được đưa ra a Thay đổi tab b Nhớ tổ hợp phím tắt hoặc c Thêm một biểu tượng vào Quick Access Toolbar. Trong vòng chưa đầy 6 phút gồm cả thời gian xem video hướng dẫn tôi đã copy thành công nhóm Proofing Tools từ tab Review vào tab Home. Trong vòng 5 phút tiếp theo gồm cả thời gian đọc hướng dẫn trực tuyến tôi biết cách tạo một nhóm mới mà chỉ đặt chức năng Spell Check kiểm tra ngữ pháp ra từ nhóm Proofing Tools. Hầu hết thao tác tôi đều thực hiện với các file text nhưng đôi khi tôi cũng làm với các tâp quảng cáo và cũng có được sự kết hợp các công cụ mong muốn ở mức trọn vẹn. Các công cụ này vốn được để rải rác ở một vài tab .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN