Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 21

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 21', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khi sử dụng hộp thoại Open hoặc hình thức kéo và thả để chuyển file vào phiên bản Word đang dùng bạn sẽ nhận được thông báo sau Select the endcoding that makes your document readable. Chọn hình thức mã hoá để văn bản của bạn có thể đọc được Khi kích đúp vào file trong Windows Explorer hoặc kích đúp vào file đính kèm trong thư điện tử bạn nhận được thông báo lỗi Windows cannot open this file Windows không thể mở được file này . - Excel Khi dùng hộp thoại Open hoặc hình thức kéo và thả để chuyển file vào phiên bản Excel đang sử dụng bạn nhận được thông báo lỗi sau The file is not in recognizable format. Không thể nhận ra được kiểu định dạng file Khi kích đúp vào file trong Windows Explorer hoặc kích đúp vào file đính kèm trong thư điện tử bạn nhận được thông báo lỗi sau Windows cannot open this file. Windows không thể mở được file này - PowerPoint Khi dùng hộp thoại Open hoặc hình thức kéo và thả để chuyển file vào phiên bản Excel đang sử dụng bạn nhận được thông báo lỗi sau PowerPoint can t open the type of file represented by filename. PowerPoint không thể mở được file thể hiện theo kiểu tên_file . Khi kích đúp vào file trong Windows Explorer hoặc kích đúp vào file đính kèm trong thư điện tử bạn nhận được thông báo lỗi sau Windows cannot open this file. Windows không thể mở được file này Để xử lý vấn đề này cài đặt từng bản update theo từng phiên bản chương trình Office phù hợp. Sau đó cài đặt gói tương thích Office Compatibility Pack. 2 Nếu máy tính chưa được update nhưng gói tương thích Compatibility Pack đã được cài đặt khi cố gắng mở file bạn sẽ nhận được một trong các thông báo sau tuỳ thuộc vào chương trình đang sử dụng. - Word Khi sử dụng hộp thoại Open hoặc hình thức kéo và thả để chuyển file vào phiên bản Word đang dùng file sẽ được mở một cách chính xác. Cũng tương tự như vậy khi kích đúp file trong Windows Explorer. - Excel Khi sử dụng hộp thoại Open hoặc hình thức kéo và thả để chuyển file vào phiên bản Excel đang dùng bạn nhận được thông báo lỗi sau .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    1    0    08-07-2020
30    2    0    08-07-2020
3    2    0    08-07-2020
10    2    0    08-07-2020
8    2    0    08-07-2020
68    2    0    08-07-2020
5    1    0    08-07-2020
9    3    0    08-07-2020
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN