Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 23

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 23', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cách 1 1. Chọn biểu tượng Error thanh Standart và rê chuột lựa chọn số cột và số dòng Error Trên hình vẽ là tạo bảng gồm 3 dòng x 4 cột. 2. Sau khi kích và nhả chuột bạn sẽ được 1 bảng mới. Tuy nhiên cùng cách này thì bạn chỉ tạo được bảng tối đa là 4 dòng x 5 cột Cách 2 1. Vào Table Insert Table. Error 2. Xuất hiện hộp thoại Insert Table Error Table size Kích cỡ bảng Number of Columns Nhập số cột Number of rows Nhập số dòng AutoFit behavior Tự động co giãn Fixed column width Đặt kích thước cột cố định AutoFit to contents Tự động co giãn theo nội dung AutoFit to window Tự động co giãn theo màn hình window. AutoFormat Chọn kiểu định dạng có sẵn của bảng. Remember dimensions for new tables Ghi nhớ kích cỡ cho những bảng mới. 3. Chọn nút OK 4- Thêm cột dòng Cách 1 Dùng bút vẽ 1. Vào Table Draw Table Hoặc kích vào biểu tượng Error trên thanh Standard Error 2. Di chuyển bút vẽ đến bảng và kéo thẳng đường trong bảng vào vị trí muốn chèn thêm cột dòng . Cách 2 1. Đặt con trỏ vào trong bảng 2. Vào Table Insert Error - Columns to the left Thêm cột bên trái - Columns to the right Thêm cột bên phải - Rows Above Thêm dòng trên - Rows Below Thêm dòng dưới - Cells. Insert entire column Chèn thêm cột cho cả bảng - Cells. Insert entire row Chèn thêm dòng cho cả bảng. 5- Xóa ô dòng cột bảng 1. Vào Table Delete Error - Tabe Xóa bảng - Columns Xóa cột - Rows Xóa dòng - Cells. Xóa ô theo lựa chọn Shift cells left Xóa ô bên trái Shift cells up Xóa ô ở dưới Delete entire row Xóa cả dòng Delete entire column Xóa cả cột. 6- Lựa chọn bôi đen trong bảng Bạn có thể sử dụng kết hợp giữa phím Shift và các phím mũi tên Page Up Page Down Home End để bôi đen trong bảng. Ngoài ra còn có thể sự dụng theo cách 1. Vào Table Select Error - Table Bôi đen bảng Hoặc dùng tổ hợp phím tắt Alt phím số 5 với đèn Num Lock tắt - Column Cột - Row Dòng - Cell Ô 7- Nhập ô 1. Bôi đen những ô muốn nhập theo chiều ngang hoặc dọc. 2. Vào Table Merge Cells Error 8- Chia ô 1. Vào Table Split .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN