Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 26

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 26', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | của bạn ví dụ khi có hơn 1000 thông điệp mỗi ngày thông qua tài khoản Comcast của bạn thì ISP sẽ tạm dừng nó lại trong vòng 24 giờ và cho rằng máy tính của bạn bị nhiễm spam. Tạo một danh sách phân phối Bạn có thể dùng mẹo để tránh được các hạn chế đó. Nếu bạn giao tiếp chủ yếu với những người trong dang sách liên lạc của chương trình email hoặc sổ địa chỉ thì bạn hãy chia chúng thành các nhóm có số lượng nhỏ hơn giới hạn của dịch vụ. Ví dụ trong Outlook 2003 and 2007 bạn chọn Contacts Actions New Distribution List để tạo một danh sách như vậy. Để thực hiện tương tự trong Outlook Express 6 click Addresses để mở Address Book sau đó chọn File New Group. Trong Mozilla Thunderbird chọn Address Book New List. Một cách đơn giản nhất để chia danh sách thành các nhóm nhỏ là nhóm chúng theo thứ tự bảng chữ cái. Tạo nhóm danh sách trong Mozilla Thunderbird Tạo một tài khoản Gmail Sự riêng tư Quy ước mặc nhận của BCC Việc gửi email đến hàng trăm liên lạc thông qua Gmail là hoàn toàn dễ dàng chỉ cần paste danh sách địa chỉ vào trường To và kích Send. Tuy vậy những người nhận email của bạn có thể cho bạn địa chỉ email của họ không có nghĩa là họ muốn chia sẻ với mọi người. Cách tốt ở đây là viết một địa chỉ vào trường To phần còn lại trong trường Bcc . Một số chương trình email và các dịch vụ có thể yêu cầu thêm bước kích hoạt trường này . Các máy chủ email có thể gỡ bỏ địa chỉ Bcc trước khi chuyển tiếp thư tín điều này giúp bảo vệ được sự riêng tư của người nhận. Nếu luồng email của bạn quá nặng đối với dùng cách danh sách phân phối thì bạn hãy xem xét đến việc tạo một tài khoản Gmail riêng chi dùng cho các thư nhóm. Không chỉ cho phép bạn tạo nhiều địa chỉ email đa dạng ví dụ mà dịch vụ mail của Google này còn cho phép bạn đặt đến 500 địa chỉ trong các trường To Cc và Bcc . Yahoo Mail hạn chế bạn ở con số 100 địa chỉ Windows Live Hotmail hạn chế bạn trong con số 100 thư tín trong một ngày . Tài khoản Gmail của tôi cho phép tôi chạm tới được .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN