Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 180

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 180', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ghi chú Sau khi bạn bỏ đường viền của bảng bạn sẽ vẫn thấy một đường viền đứt khúc tuy nhiên bạn có thể yên tâm là đường viền này sẽ không được hiển thị khi in. Nếu bạn muốn những đường viền đứt khúc này biến mất hoàn toàn bạn có thể nhấn nút View Gridlines ở nhóm Table của thẻ Layout bên dưới Table Tools. Cách tạo ô đánh dấu để người dùng đánh dấu trực tiếp vào nội dung file. Bước 1 Tạo bảng 1. Trong thẻ Insert nhóm Tables nhấn nút Table sau đó chọn Insert Table. 2. Trong hộp Number of columns gõ vào 2. 3. Trong hộp Number of rows nhập vào số dòng mà bạn muốn mỗi dòng là một mục chọn trong danh sách sẽ tạo. Nhấn OK. Error Bước 2 Chèn vào những ô check box và nhập liệu Để thêm vào những ô cho phép người dùng đánh dấu check trực tiếp trong file bạn cần sử dụng thẻ Developer. Hiện thẻ Developer 1. Nhấn nút Microsoft Office Button chọn Word Options. 2. Trong hộp thoại xuất hiện chọn mục Populär ở khung bên trái. 3. Đánh dấu chọn mục Show Developer tab in the Ribbon. Nhấn OK. Error Thêm vào các ô check box 1. Nhấn vào ô đầu tiên bên trái của bảng. 2. Trong thẻ Developer nhóm Controls nhấn nút Legacy Tools . 3. Bên dưới Legacy Forms chọn Check Box Form Field . Ghi chú Nếu ô check box có nền màu xám bạn nhấn nút Legacy Tools chọn Form Field Shading để gỡ bỏ nền xám đó đi. 4. Nhấn vào ô kế tiếp nơi bạn muốn chèn tiếp một check box. Sau đó nhấn Ctrl Y để chèn check box vào. 5. Sau khi đã chèn xong hết các check box bạn nhấn chuột vào ô đầu tiên bên phải của bảng và nhập vào các khoản mục tương ứng với từng check box bên trái. Bước 3 Hoàn thiện lại bố cục Error 1. Nhấn chuột phải vào bảng trỏ đến mục AutoFit và chọn AutoFit to Contents. 2. Nhấn chuột phải vào bảng chọn Table Properties. Sau đó mở thẻ Table trong hộp thoại mới xuất hiện. 3. Nhấn nút Options ở hộp Left Right nhập vào khoảng cách giữa check box và đoạn text bên cạnh ví dụ .02 inches. Nhấn OK. 4. Trong thẻ Table nhấn nút Borders and Shading sau đó nhấn vào thẻ Borders. 5. Bên dưới mục Setting nhấn None và nhấn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN