Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 203

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 203', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Website giáo dục của chính phủ 24 Tham khảo bài giảng điện tử 9 Website blog của giáo viên bậc THCS 3 Website blog của giáo viên bậc THPT 2 Website blog của giảng viên bậc CĐ - ĐH 4 Các website hữu ích tiếng Việt 27 Các website hữu ích tiếng nước ngoài 11 Phần mềm cần thiết 21 Các website hữu ích tiếng nước ngoài Danh sách các trang web bằng tiếng nước ngoài liên quan đến giáo dục và hữu ích cho giáo viên. Khi phát hiện các link không hoạt động xin vui lòng thông báo với CENTEA tại mục Liên hệ. Liên kết web Xem ErrorỊ Trang web HyperMath Trang web trình bày các kiến thức Toán học dưới dạng bản đồ khái 318 niệm Concept Map ErrorỊ Trang web HyperPhysics Trình bày các kiến thức Vật lý dưới dạng bản đồ khái niệm Concept 236 Map ErrorỊ Hướng dân giải toán qua video clip tiếng Pháp 217 Một website được xây dựng bởi các giáo viên Pháp nhằm hướng dân giải các bài toán cấp 3 thông qua các đoạn video clip. ErrorỊ rhế giới khoa học của Eric Weisstein Bách khoa toàn thư về Toán Lý Hóa thiên văn. Site được thực hiện bởi Eric Weisstein. ErrorỊ Nguồn tài nguyên Vật lý tại Nguồn tài nguyên vật lý cung cấp các kiến thức thông tin về vật lý. Tài nguyên Toán học MathWorld ErrorỊNguồn tài nguyên toán học được cung cấp miễn phí cho cộng đồng. Site được thành lập bởi Wolfram Research nhà phát triển phần mềm Toán Mathematica. ErrorỊ Website Website dành cho các GV giảng dạy tiếng Anh trao đổi ý tưởng kinh nghiệm và các tài liệu dạy học. Ngân hàng Ý tưởng Toàn Cầu ErrorỊNgân hàng chứa đựng hàng ngàn ý tưởng được đóng góp từ mọi nơi trên thế giới. Các ý tưởng được sắp xếp theo thể loại và mức độ phát triển trong thực tế. ErrorỊ Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bách khoa toàn thư mở lớn nhất thế giới. Phiên bản tiếng Việt http ErrorỊ Trang web trả lời các câu hỏi mà bạn đặt ra với nhiều thông tin chi tiết ErrorỊ How Stuff Works Trang web giải thích về cách thức các vật hoạt động 159 253 183 296 565 471 399 Một số địa chỉ trang .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN