Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 220

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 220', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khi hoạt động giao diện của DriverMax gồm 4 nút. Trong đó - Export Driver Nếu muốn trích xuất các driver hiện có trong hệ thống vào 1 thư mục lưu trữ hoặc 1 file nén thì bấm nút này. Kế tiếp bấm Next. Chờ một chút để chương trình dò tìm và liệt kê các thiết bị. Danh sách các thiết bị sẽ được hiển thị ở cửa sổ kế tiếp. Những thiết bị có kèm theo hàng chữ màu xanh This is a default Windows Driver là những thiết bị được hỗ trợ bởi các driver của chính hệ điều hành có thể bỏ qua mà không cần lưu trữ vì lần cài đặt hệ điều hành kế tiếp Windows sẽ tự nhận diện và nạp driver tự động. Những thiết bị không có hàng chữ nói trên là dạng thiết bị được cài đặt thêm driver của hãng thứ ba. Nên đánh dấu chọn trước ô vuông của tên các thiết bị đó rồi bấm Next. Cửa sổ kế tiếp gợi ý chúng ta muốn lưu các driver này tại đâu trong ổ đĩa cứng không nên chọn ổ đĩa C sau này là nơi cài hệ điều hành . Và lưu trong 1 thư mục hay trong 1 file nén. Sau khi chọn xong bấm Next để hoàn tất. - Nút Install Driver Tái cài đặt các driver đã được thực hiện trong tiến trình lưu trữ nói trên. - Display report Dò tìm và liệt kê các thiết bị cũng như các driver hỗ trợ thiết bị đó. Có thể xuất danh sách sang dạng Text hoặc HTML. - Exit Program Thoát khỏi chương trình. Tại website của hãng Innovative Solution chúng ta còn có thể tải về máy tính để sử dụng các phần mềm miễn phí khác Advanced Spyware Remove Advanced Disk Cleaner và Taskbar Button Manager. Theo Tạ Xuân Quan TNO Quên mật khẩu đăng nhập vào Windows XP Chuyện nhỏ Bất chợt lúc nào đó bạn lỡ quên mất mật khẩu Windows XP để đăng nhập vào máy tính của mình. Vậy là chỉ còn cách format ổ cứng Cài lại Windows và mọi dữ liệu trong máy tính của mình tiêu tan Bộ công cụ hệ thống Hiren sẽ cung cấp cho bạn Error chức năng khôi phục mật khẩu đăng nhập vào Nguồn AFP Windows XP đã mất với Active Password Changes . Đầu tiên bạn hãy chuẩn bị một đĩa CD khởi động Hiren . Tiếp theo bạn hãy khởi động máy tính từ CD-ROM một danh sách các công cụ hiện ra .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN