Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 230

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 230', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bốn lĩnh vực chung sẽ ảnh hưởng đến những người dùng mới là Ngôn ngữ của nội dung số Hơn 81 trong số những người sử dụng hiện tại tương tác qua mạng chỉ bằng 10 ngôn ngữ. Tuy nhiên không ngôn ngữ nào là tiếng địa phương của các quốc gia Đông Nam Á 500 triệu người dùng Nam Á một tỷ người dùng hoặc Châu Phi 900 triệu người dùng - những khu vực sẽ chiếm số đông trong số nhóm người dùng mới. Do đó trên rất nhiều phương diện mạng Internet đơn thuần là một nơi câm lặng . Nội dung số và các dịch vụ điện tử Phần lớn người dùng mạng hiện nay là ở các quốc gia đã phát triển với mức lương hàng chục nghìn USD mỗi năm tức rất khác biệt so với những người sử dụng tiềm năng. Có khả năng một lượng lớn sẽ thuộc tầng lớp mà Ngân hàng thế giới mô tả là cực kỳ nghèo đói với mức chi tiêu dưới 2 USD ngày. Những nội dung đang hấp dẫn và gắn kết mọi người như bán sách giảm giá ở New York thông qua du lịch đại hạ giá. sẽ không mấy ý nghĩa đối với họ. Rõ ràng mối quan tâm đến nội dung số của họ khác xa những người đang sống tại Mỹ và kiếm trung bình USD năm. Chi phí về sở hữu trí tuệ trong nội dung số Vấn đề thứ ba là chi phí quyền sở hữu trí tuệ IPR đặc biệt là nội dung đa phương tiện. Phần lớn những nội dung này được hình thành tại các khu vực đã phát triển với mô hình về giá cả được quyết định sẵn bởi những thị trường đó. Nhu cầu về những nội dung này sẽ ít có ý nghĩa với nhóm người dùng mới nếu chi phí cấp phép IPR có cùng mức giá với thị trường đã phát triển. Trong một số trường hợp người sử dụng có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như sao chép hoặc phân phối bất hợp pháp nội dung đa phương tiện. Tuy nhiên hiện có nhiều giải pháp sáng tạo giúp vượt qua thách thức này chẳng hạn cung cấp nội dung được tài trợ bởi quảng cáo. Theo một khảo sát mới đây tại 6 thị trường đang phát triển ở châu Á 28 số người tham gia khẳng định họ chấp nhận trả 1 USD để tải chương trình truyền hình 30 phút kèm theo quảng cáo nhưng lại không muốn chi 2 USD để mua nội dung sạch . Sự chồng chéo

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN