Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 249

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 249', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | hiện dựa trên hành vi nhưng lại gây thất vọng về khả năng gỡ bỏ adware và spyware. Khi AV-Test cho Spy Sweeper đối phó với 20 mẫu adware và spyware hoạt động phần mềm này phát hiện được 85 các file và khóa registry bị nhiễm. Tuy nhiên khi được thử nghiệm đối phó với adware và spyware không hoạt động phần mềm này chỉ phát hiện được 26 adware 14 spyware đánh cắp password và chưa đến 2 keylogger liên quan đến ngân hàng. Phần mềm này cũng rất kém trong việc khử nhiễm chỉ làm sạch được 25 các file và khóa registry nhiễm adware và 15 các file và khóa registry nhiễm spyware. Tuy nhiên Spyware Sweeper xuất sắc trong việc phát hiện dựa trên hành vi. Nó phát hiện thành công các hành vi thêm vào khóa Run HKCU và HKLM và folder Startup cùng với các thay đổi trang tìm kiếm và trang home mặc định của IE và file Hosts. Spy Sweeper cung cấp truy cập một nhấn đến chức năng quét hệ thống trong thử nghiệm chức năng này ở thiết lập mặc định hoàn tất nhanh hơn phân nửa thời gian so với đối thủ nhanh nhất xếp kế. Công ty cung cấp 10 giờ điện thoại hỗ trợ miễn phí mỗi tuần. Còn tính năng bảo vệ chống virus sẽ được cung cấp nếu bạn chịu trả thêm 10USD. Có một điều phiền toái là phần mềm này hỏi suốt trong khi cài đặt 4 thanh công cụ trình duyệt phổ biến AOL Das Ortliche Google và Quero 5 phần mềm khác trong thử nghiệm biết được các thanh công cụ này hợp pháp. Error Windows Defender miễn phí nhưng không có khả năng chống đỡ một số dạng spyware. Windows Defender Windows Defender miễn phí của Microsoft cung cấp cùng với Windows Vista và có phiên bản tải miễn phí cho Windows XP SP2. Phải chi phần mềm này giới thiệu thẳng ra là chuyên chống adware thì NTN đã bớt vất vả nhưng website của Defender lại quả quyết là phần mềm này cung cấp bảo vệ chống spyware miễn phí mà về mặt này thì nó thất bại. Windows Defender phát hiện được cả 10 mối đe doạ adware hoạt động phát hiện chưa đến 50 mẫu adware không hoạt động - kết quả ở mức trung bình. Trong các thử nghiệm khử nhiễm phần mềm này gỡ bỏ thành

TÀI LIỆU LIÊN QUAN