Tuần Báo TIN HỌC-Công Nghệ Thông Tin part 264

Tham khảo tài liệu 'tuần báo tin học-công nghệ thông tin part 264', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Symantec SymNetDrv HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Services EventLog S ystem SAVRT Mở rộng khóa HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes Installer Features tìm trong các khóa và lưu ý khung bên phải khóa nào có SAVMain thì xóa toàn bộ khóa đó. Tiếp theo tìm khóa HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Classes Installer Products và cũng giống như trên tìm đến khóa nào mà bên khung phải có Symantec AntiVirus thì xóa toàn bộ khóa đó. Tìm khóa HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Run trong khung bên phải xóa giá trị vptray. Tiếp tục với khóa HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE SymanteC InstaHedApps ở khung phải xóa các giá trị sau AVENGEDEFS Common Client Common Client Data Common Client Decomposers NAVNT SAV Install Directory SAVCE Savrt SPBBC SymNetDrv VP6ClientInstalled VP6UsageCount. Tìm khóa HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Services xóa các khóa phụ sau ccEvtMgr ccSetMgr DefWatch NAVENG NAVEX15 SavRoam SAV RT SAVRTPEL SNDSrvc SPBBCDrv SPBBCSvc Symantec AntiVirus SYMREDRV SYMTDI. Tìm khóa HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Services EventLog Appli cation xóa các khóa phụ sau ccEvtMgr ccSetMgr DefWatch LiveUpdate SavRoam Symantec AntiVirus. Bên khung trái của Registry Editor bạn tìm đến phần trên cùng là My Computer trên thanh menu Edit chọn Find bạn gõ VirusProtect6 xóa tất cả các khóa chứa chuỗi này. Tiếp tục thao tác trên với từ khóa tìm là 933187C5788574F4889B3B1FBB35638A . Cách gỡ bỏ Symantec Antivirus an toàn Phần II Phần ITTO - Ở phần trước ta đã tiến hành các bước để gỡ bỏ thủ công chương trình Symantec AntiVirus ra khỏi hệ thống một cách an toàn. Trong phần này sẽ là các bước xóa hẳn các tập tin của Symantec AntiVirus trên ổ đĩa cứng. Tiếp theo thao tác xử lý trong Registry ở phần trước ta tiến hành các bước còn lại để gỡ bỏ Symantec AntiVirus Client. Tuy nhiên 2 bước bên dưới đây có thể sẽ làm ảnh hưởng đến các chương trình khác của Symantec cùng được cài đặt trên hệ thống. Do đó bạn phải kiểm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN