NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA UCP 600

UCP600 được biên soạn lại nhằm làm sáng tỏ và cô đọng lại nội dung của UPC500. số điều khoản đã được giảm xuống từ 49 xuống 39 điều trên cơ sở: Loại bỏ các điều khoản: Điều 5: chỉ dẫn phát hành, điều chỉnh thư tín dụng Điều 6: thư tín dụng hủy ngang- không hủy ngang | TECHCOMBANK 4 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA UCP 600 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA UCP600 Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo UCP600 được biên soạn lại nhằm làm sáng tỏ và cô đọng lại nội dung của UPC500. số điều khoản đã được giảm xuống từ 49 xuống 39 điều trên cơ sở Loại bỏ các điều khoản - Điều 5 chỉ dẫn phát hành điều chỉnh thư tín dụng - Điều 6 thư tín dụng hủy ngang- không hủy ngang - Điều 8 thư tín dụng hủy ngang - Điều 12 chỉ dẫn không đầy đủ và không rõ ràng - Điều 38 chứng từ khác Đồng thời kết hợp nhiều điều khoản lại với nhau Ngoài ra có thêm một số điều khoản mới - Điều 2 định nghĩa - Điều 3 giải nghĩa - Điều 15 chứng từ xuất trình phù hợp - Điều 17 bản gốc và bản sao Điều 1 Áp dụng UCP600 - Khi nào áp dụng UCP600 Khi L C ghi rõ áp dụng UCP600 - L C gửi qua MT700s kể từ ngày 18 11 2006 không tự động áp dụng UCP mới nhất mà có thêm trường bắt buộc 40E ghi rõ điều luật áp dụng Điều 2 Định nghĩa Tương tự những quy định trong UCP500 điều 2 6 10b i ii và điều 13a Ngoài ra UCP600 có những định nghĩa rõ ràng hơn cũng như những định nghĩa mới. Cụ thể là - Ngày làm việc của Ngân hàng là ngày mà ngân hàng thông thường mở cửa tại một địa điểm nào đó và tại địa điểm đó một nghiệp vụ được những điều luật này điều chỉnh sẽ được thực hiện - Xuất trình hợp lệ là xuất trình phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L C các điều khoản của UCP600 và ISBP - Honour bao gồm Thanh toán ngay Cam kết thanh toán sau và thanh toán khi đến hạn Chấp nhận hối phiếu và thanh toán khi đến hạn Trung Tâm Thanh Toán NH Đại Lý Trang số 1 9 TECHCOMBANK NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA UCP 600 - Chiết khấu negotiation là việc NH được chỉ định mua các hối phiếu kí phát đòi tiền NH khác NH được chỉ định và hoặc các chứng từ xuất trình phù hợp bằng cách ứng trước hoặc đồng ý ứng tiền trước cho người hưởng lợi vào hoặc trước ngày làm việc của NH mà vào ngày đó NH được chỉ định được hoàn trả tiền - Sự xuất trình presentation là Giao chứng từ theo yêu cầu của L C cho ngân hàng phát hành hoặc NH được chỉ định hoặc Chứng từ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    66    5    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.