Đăng ký khai trình tình hình sử dụng lao động trong lĩnh vực nhà hàng - cửa hàng ăn uống – vũ trường – massage – karaoke – khách sạn – nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tham khảo tài liệu 'đăng ký khai trình tình hình sử dụng lao động trong lĩnh vực nhà hàng - cửa hàng ăn uống – vũ trường – massage – karaoke – khách sạn – nhà trọ trên địa bàn thành phố hồ chí minh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký khai trình tình hình sử dụng lao động trong lĩnh vực nhà hàng - cửa hàng ăn uống - vũ trường -massage - karaoke - khách sạn - nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động tiền lương tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận. Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 08 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Xác nhận trên tờ khai trình Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần . Tên bước Mô tả bước Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và 3. Bước 3 trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai trình sử dụng lao động Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ Số bộ hồ sơ 05 bộ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.