Bổ nhiệm kế toán trưởng

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố . Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả. | Bổ nhiệm kế toán trưởng Thông tin Lĩnh vực thống kê Cán bộ công chức viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố . Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong vòng 07 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định. Nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức Cán bộ phòng số 1 lầu 2 tại số 164 đồng Khởi phường Bến Nghé quận 1. Khi nhận hồ sơ Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định 2. Bước 2 1 X x .x . .V .X - Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp. - Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ. Nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày trong tuần từ 3. Bước 3 thứ hai đến thứ sáu - Sáng từ 7h30 đến 11h30. - Chiều từ 13h00 đến 17h00. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị. 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và chứng thực của đơn vị tại thời điểm bổ nhiệm. 3. Bản kê khai tài sản Bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp từ Trung cấp tài chính kế toán trở 4. lên Giấy chứng nhận qua lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp nếu có . Số bộ hồ sơ 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.