Quyết định Nâng ngạch lương đối với công chức viên chức khi có thông báo nghỉ hưu

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tùy theo phân cấp). Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Theo quy định của Bộ Nội vụ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả. | Quyết định Nâng ngạch lương đối với công chức viên chức khi có thông báo nghỉ hưu Thông tin Lĩnh vực thống kê Cán bộ công chức viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tùy theo phân cấp . Cơ quan phối hợp nếu có Sở Nội vụ Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Theo quy định của Bộ Nội vụ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đây đủ hồ sơ thủ tục theo quy định. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức Cán bộ phòng số 1 lâu 2 tại số 164 đồng Khởi phường Bến Nghé quận 1. Khi nhận hồ sơ Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phân hồ sơ theo quy định - Trường hợp thành phân hồ sơ đây đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp. - Trường hợp thành phân hồ sơ chưa đây đủ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện thành phân hồ sơ. 3 Bước 3 Nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày trong tuân từ Tên bước Mô tả bước thứ hai đến thứ sáu - Sáng từ 7h30 đến 11h30. - Chiều từ 13h00 đến 17h00. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị xét nâng ngạch của công chức viên chức Bản nhận xét quá trình công tác của thủ trưởng đơn vị đối với công chức 2. viên chức. 3. Công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị. 4. Bản tóm tắt lý lịch diễn biến lương 5. Bản photo quyết định lương hiện .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    7    1    29-05-2023
216    234    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.