Đề nghị khen thưởng cấp thành phố và Cấp cao

Tham khảo tài liệu 'đề nghị khen thưởng cấp thành phố và cấp cao', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề nghị khen thưởng cấp thành phố và Cấp cao Thông tin Lĩnh vực thống kê Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân quận- huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Nội vụ quận - huyện Cơ quan phối hợp nếu có Ban Thi đua khen thưởng thành phố thuộc Sở Nội vụ Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Các cơ quan đơn vị tập thể cá nhân có trách nhiệm báo cáo thành tích kết quả hoạt động trong năm hoặc đợt vận động 1. Bước 1 phong trào thi đua của cơ quan đơn vị để cấp quản lý có cơ sở xem xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên xét khen thưởng Nộp hồ sơ và nhận thông báo kết quả khen thưởng tại Phòng Nội 2. Bước 2 vụ quận- huyện trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ủy ban nhân dân quận - huyện 2. - Báo cáo thành tích theo mẫu 3. - Công văn đề nghị của đơn vị 4. - Biên bản họp của Hội đồng Thi đua khen thưởng quận - huyện - Văn bản hiệp y của cấp quản lý ngành và cấp quản lý địa phương theo qui 5 định Số bộ hồ sơ 02 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Báo cáo thành tích Công văn số 1668 BTĐKT-VP .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
223    143    9    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.