Giải quyết hồ sơ tranh chấp quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước, khiếu nại việc mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, khiếu nại liên quan hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuôc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Tài liệu bên dưới sẽ hướng dẫn bạn các thủ tục giải quyết hồ sơ tranh chấp quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước, khiếu nại việc mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, khiếu nại liên quan hành vi hành chính của UBND thành phố trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố. | Giải quyết hồ sơ tranh chấp quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước khiếu nại việc mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước khiếu nại liên quan hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuôc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Thông tin Lĩnh vực thống kê Giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp nếu có Sở- ngành có liên quan Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 36 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với vụ việc đơn giản Trường hợp cần đo vẽ hiện trạng trưng cầu giám định thì thêm 20 ngày làm việc - 41 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với vụ việc phức tạp Trường hợp cần đo vẽ hiện trạng trưng cầu giám định thì thêm 20 ngày làm việc . Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. 2. Bước 2 Người dân đến nộp đơn trực tiếp tại Phòng tiếp công dân- Sở Xây dựng địa chỉ 60 Trương Định phường 7 Quận 3. Thời gian nhận hồ sơ tại Phòng Tiếp công dân Sở Xây dựng sáng từ 7 giờ Tên bước Mô tả bước 30 đến 11 giờ 30 chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần - Đối với người dân nộp hồ sơ Nếu không phải là người đứng đơn trực tiếp đến nộp cử người đi thay phải có văn bản ủy quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng nhà nước xuất trình giấy Chứng minh nhân dân - Đối với Cán bộ tiếp công dân Kiểm tra hồ sơ do người khiếu nại cung cấp Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thuộc thẩm quyền Cán bộ tiếp nhận và cấp giấy Biên nhận hồ sơ cho người dân Nếu hồ sơ khiếu nại chưa hợp lệ hoặc không thuộc thẩm quyền thì Cán bộ tiếp dân hướng dẫn cho người dân bổ sung hoặc đến nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Khi nội .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    51    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.