Giáo trình Pro/Engineer 2000i

Giáo trình Pro/Engineer 2010 của Học viện kỹ thuật Quân sự. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Pro/Engineer 2000i. . Chóng ta đã biết CAD xuất hiện vào trước năm 1960, với tư cách là công cụ vẽ, Vì vậy trước đây nó được gọi là cây bút chì điện tử. Cho đến những năm 80 của thế kỹ trước, vẽ vẫn là chức năng cơ bản của các phần mềm CAD. | Bo mon May Robot HOC VIEN KY THUAT QUAN SJ H-ONG DAN Sl7 DUNG Start aj H IT J - - - - - pa j HS-53 X. ffi untitled Paint aPro ENGINEER a Model Tree R j- 3 @ 5 01 F PHAN I THIET KE SAN PHAM - TAO BAN VE KY THUAT Ha noi- 2003 Bm Máy Robot-HVKTQS Hướng dẫn sử dụng Pro Engineer 2000i MUG LUG CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỂ CÔNG NGHỆ THAM số VÀ HƯỚNG Đối TƯỢNG TRONG CAD CAM HiỆN ĐẠi. 1 . CÁC CHỨC NĂNG CỦA CAD HIỆN . Chức năng mô hình . Chức năng . Chức năng phân . Chức năng . NHŨNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG . Thiết kế theo tham số Parametric Design .4 . Thiết kế hướng đối tượng Feature Based Design .5 . Thiết kế thích nghi Adaptive Design .5 . CÁC THUẬT NGŨ Cơ BẢN CỦA CAD HIỆN . KHÁI QUÁT VỀ CÁC HỆ CAD CAM CÓ MẶT Ở VIỆT CHƯƠNG 2. LÀM QUEN với PRƠ ENGINEER . CÁC CHỨC NĂNG CỦA PRQ . Chức năng thiết kế CAD .10 . Chức năng phân tích CAE .11 . Chức năng sản xuất CAM .11 . GIỚI THIỆU GIAQ DIỆN NGƯỜI DÙNG CỦA PRQ . Khởi động và đóng Pro . Giao diện người dùng của Pro E . THIẾT ĐẶT THÔNG số MÔI TRƯỜNG CỦA PRQ . Đặt thư mục làm . . . Đặt cấu hình hệ . Đặt các thông số của mô . THỰC HÀNH CÁC THAQ TÁC ĐƠN . MỞ một mô . Xem mô CHƯƠNG 3. PHÁC THẢƠ CÁC BIÊN . MÔI TRƯỜNG PHÁC . Các khái . Khởi tạo một phác thảo trong chế độ . Đáp ứng mục đích thiết . INTENT . Phác thảo với Intent . Phác thảo không sử dụng Intent . PHÁC THẢQ CÁC THỰC - Mục lục i Bm Máy Robot-HVKTQS Hướng dẫn sử dụng Pro Engineer 2000i . Line - đường . Arc - cung . Circle - đường . Rectang - hình chữ . Các thực thể hình học nâng . HIỆU CHỈNH CÁC THựC . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
99    299    2    01-03-2024
1    75    1    01-03-2024
103    126    3    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.