19 xu hướng quyết định tương lai phát triển các doanh nghiệp

Báo cáo này là nhằm giúp các doanh nghiệp chủ động có đối sách trước những xu thế đang nổi lên, chẳng hạn giúp họ nhận thức được những tương tác giữa phát triển và môi trường, từ đó họ sẽ sớm có giải pháp để thích ứng tốt với những đòi hỏi về bảo vệ môi trường sau này. Nhìn chung những xu thế nêu trong báo cáo cho thấy cộng đồng thế giới ngày càng quan tâm hơn tới việc tìm ra giải pháp cho những vấn đề bức xúc trên thế giới hiện nay,

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    28    3    19-09-2021