Bảy nguyên tắc trong trao đổi kinh doanh

1. Bắt đầu ngay: Cố gắng thu hút sự chú ý của người nghe trong 30 giây đầu tiên. Nêu ra những kết quả mà họ muốn nghe hoặc đưa ra một thách thức mà họ không ngờ trước, hoặc đơn giản là nói lý do tại sao họ phải quan tâm đến vấn đề này. | Bảy nguyên tắc trong trao đổi kinh doanh 1. Bắt đầu ngay: Cố gắng thu hút sự chú ý của người nghe trong 30 giây đầu tiên. Nêu ra những kết quả mà họ muốn nghe hoặc đưa ra một thách thức mà họ không ngờ trước, hoặc đơn giản là nói lý do tại sao họ phải quan tâm đến vấn đề này. 2. Ngắn gọn và đơn giản: Giả sử người nghe rất bận rộn và họ đang phải suy nghĩ nhiều vấn đề. Hãy đưa thông tin một cách ngắn gọn và dễ nắm bắt ngay cả khi đó là một vấn đề rất rắc rối. 3. Nêu lên những điểm quan trọng: Để hoàn chỉnh nội dung thông tin, hãy cố gắng tìm ra những điểm quan trọng nhưng đừng vượt quá 6. Hãy thông báo những điểm quan trọng này càng sớm càng tốt. 4. Đưa ra slogan dễ nhớ: Hãy giúp người nghe nhớ đến thông tin của bạn bằng cách tìm ra slogan ngắn dưới 10 từ thể hiện được nội dung thông tin. Hãy viết ra khoảng 5 đến 10 slogan trước khi chọn lấy một câu tối ưu. Hãy đề cập đến slogan lúc bắt đầu trình bày và lặp lại nó khi kết thúc. 5. Kêu gọi hành động: Mục đích của việc trao đổi là để hướng dẫn người nghe làm một cái gì đó như mua hàng, ký kết hợp đồng. Hãy chắc chắn rằng những điểm quan trọng mà bạn đã nhấn mạnh sẽ hướng người nghe đến quyết định như mong muốn. Khi kết thúc, hãy chỉ ra lý do tại sao bạn tự tin về nội dung mình vừa nói và yêu cầu họ thực hiện quyết định. 6. Lập kế hoạch: Trước khi tiến hành trao đổi hãy lập kế hoạch cụ thể bao gồm những nội dung chính. Hãy dùng kế hoạch này để kiểm tra phương pháp của bạn, để thu thập thêm thông tin và tạo lòng tự tin. 7. Triển vọng: Hãy tìm hiểu kỹ càng người nghe. Phải biết họ đang suy nghĩ gì, những điều mà họ quan tâm và những áp lực họ đang phải đối phó. Sau đó, xem xét là nội dung công việc kinh doanh mà bạn định trao đổi trên cơ sở triển vọng tương lại của người nghe. Nếu bạn thấy không phù hợp thì hãy lựa chọn một công việc khác

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
205    14    1    31-07-2021