Đồ án "Tìm hiểu ngôn ngữ C và một số ví dụ minh họa"

Đề tài này tập trung tìm hiểu toàn bộ các khái niệm liên quan đến ngôn ngữ C#. Bởi vì C# được Microsoft phát triển như là một thành phẩm của khung ứng dụng .NET Framework và hướng Internet nên đề tài này bao gồm hai phần sau: Phần 1 tìm hiểu về ngôn ngữ C#, phần 2 xây dựng một ứng dụng. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHẠM VĂN VIỆT - TRƯƠNG LẬP VĨ TÌM HIỂU NGÔN NGỮ C VÀ VIẾT MỘT ỨNG DỤNG MINH HỌA ĐỒ ÁN TỐT NGIỆP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG TP. HCM 2002 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHẠM VĂN VIỆT - TRƯƠNG LẬP VĨ TÌM HIỂU NGÔN NGỮ C VÀ VIẾT MỘT ỨNG DỤNG MINH HỌA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG TP. HCM 2002 Lời cám ơn Để có thể hoàn tất được bài đồ án này trước tiên phải kể đến công sức của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. Chúng em kính lời cảm ơn đến thầy đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ trong thời gian thực hiện đồ án này. Chúng em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình đã động viên tạo điều kiện để thực hiện tốt bài đồ án. Xin cám ơn cha mẹ anh chị em Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt những kiến thức kinh nghiệm quí báu cho chúng em trong quá trình học tập tại trường. Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn đến các bạn bè đã giúp đỡ tài liệu trao đổi học thuật mới có thể thực hiện đồ án này. Xin gởi lời cảm ơn đến các bạn Hồ Ngọc Huy Trần Thế Anh Bùi Thanh Tuấn. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 8 năm 2002 Sinh viên Phạm Văn Việt Trương Lập .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    13    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.