Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản

Trong khi ngôn ngữ này có một số từ thường được dịch như đại từ, chúng lại không được dùng thường xuyên như các đại từ ở một vài ngôn ngữ Ấn-Âu, và có chức năng khác hẳn. Thay cho đại từ, tiếng Nhật thường dựa trên các hình thức động từ và trợ động từ đặc biệt để chỉ ra đối tượng nhận hành động: "hướng vào" để chỉ nhóm ngoài làm lợi cho nhóm trong; và "hướng ra" để chỉ nhóm trong làm lợi cho nhóm ngoài. Ở đây, những nhóm trong bao gồm người nói còn nhóm. | Bài 1 . 1 IV. Giải thích ngữ pháp 1. I NỊ te N2rT NI là N2 1 Trợ từ te ỉ Trợ từ .te chỉ cho ta biết rằng động từ đi trước nó là chủ đề của cả câu . Bạn có thể chọn một í từ mà bạn muốn nói về nó sau đó thêm te vào đằng sau ùhấn mạnh đó chính là chủ để và đưa ra một tình huống nói về chủ đề đó . íb 2 Lte zT ý 1 7 À Tồi tên là-Mike Miler Chú ý Trơ từ te lúc này sẽ được đọc là 2 Tỳ Danh từ dùng với CÝ có ý khẳng định hay xác nhộn . VÝ cũng chỉ ra rằng người nói muốn bày .tỏ ý mình một cách lịch sự tớỉ người nghe . Sẽ đưọc biến đổi khi câu là câu phủ định phần 2 hay khi câu là câu Bài 12 íẩ -_ Lte -y Tôi là kỹ sư. 2 . NT te- N2 Tte fc-Ị9 ư NI không phâi là N2 . 1 là dạng phủ định của 2 . Nó là dạng mẫu câu được sử dụng trong hội .thoại thường ngày . Còn ự ầdT v được sử dụng ỏ thể văn viết hoạc văn phát biếu trong hội nghị. Te b 7x ế ưte S - lẦ c l te Anh Santos không phủi là sinh viên Chú ý Tù te trong Cte được đọc là 3. L ÊừÈìi Phải s không 1 Trợ từ T thể hiện tâm trạng nghi vấn muốn hỏi không chắc chắn . . của người nó ỉ . Một câu hỏi được tạo thành một cách đơn giản nhất bằng cách thêm trợ tử 7P vào cuối câu . Và khi hỏi người lên giọng ở cuối câu . 2 Câu hỏi không biết có hay không trong ùnh huống không chắc chắn . Cũng như trên cũu hỏi được tạo bằng cách thêm .trợ tìr vào cuối câu . Trật tự các từ khác trong câu giữ nguyên không thay đổi. Câu trả lới sẽ được bắt đẩu bằng từ tev hoặc V l te ể vte f y ỵ 2 ATtete V Anh Miller có phải là người Mỹ phải không . tev 7 ự ỹb ẲĨÍỶO . Vâng. Tôi là người Mỹ . . 2 ỹ Ể À teưtlÈAnh Milỉer có phải là giáo viên không . jỀịỉ IIA T ty ắdí vo . Không Tôỉ khổng phảiTà giáo viên . 3 Câu hỏi nghi vấn . f . ĩ Từ nghi vấn T của một câu được đặt ở cuối câu biến câu đó thành câu hỏi. Trật từ trong câu sẽ không thay đổi. @ Người kia là ai . . . Anh ta là Anh Miller. 4 . N N Cũng Trợ từ t được đặt vào sau chủ đề của cốu thay cho lả khi nội dung nói về chủ đề đó thì giống như chủ đề trước nó ềẢ71ảẵí Â CTo Anh Miller là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.