ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH CẢNH KHÓCẢNH | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc --------------------------- *********** ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Kính gửi: UBND Xã (Phường): Tôi tên: Sinh ngày: 1. Quê quán: 2. Địa chỉ (tạm trú): 3. Hiện là sinh viên lớp: Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ. 4. Mã số sinh viên: 5. Điểm trung bình học kỳ: điểm. Điểm rèn luyện: Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau: 6. Gia đình thuộc diện: Chính sách Vùng sâu: Hộ nghèo: 7. Cha tên: , tuổi, Nghề nghiệp: 8. Mẹ tên: , tuổi, Nghề nghiệp: Chỗ ở hiện tại: 9. Gia đình có: anh chị em (kể cả tôi). Anh: , tuổi, Nghề nghiệp: Chị: , tuổi, Nghề nghiệp: Em: , tuổi, Nghề nghiệp: 10. Số người còn đang đi học: cấp 1: , Cấp 2: , Cấp 3: ,Đại học: Bản than tôi, ngoài giờ học còn 11. Nhà tôi có: m2 đất trồng, nuôi , m2 đất sử dụng để: Gia đình có buôn bán nhỏ Khác: Lý do xin xác nhận: Cần Thơ, ngày tháng năm Người làm đơn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.