Luận văn: Đánh giá kết quả và tác động từ hoạt động khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang

Hệ thống khuyến nông Nhà nước của Việt Nam chính thức được thành lập theo Quyết định 13/CP ngày 02/03/1993 của Thủ tướng Chính phủ. Qua 14 năm xây dựng và phát triển, khuyến nông đã và đang khẳng định vị thế quan trọng của mình trong chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Khuyến nông là một quá trình, một hệ thống các hoạt động nhằm truyền bá kiến thức và huấn luyện tay nghề cho nông dân, | Qua bảng 18 ta thấy, năm 1997 khi chưa có hoạt đông khuyến nông thì cơ cấu về giá trị sản xuất ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng rất lớn so với các ngành khác (chiếm 84,04%). Đặc biệt khi đó Yên Thế còn có phần diện tích khá lớn là rừng, chủ yếu là các loại cây lấy gỗ. Do quá trình khai thác rất mạnh tay mà năm 1997 GTSX của ngành lâm nghiệp còn cao hơn cả ngành CN-TS. Sau khi được thành lập trạm khuyến nông huyện Yên Thế với nhiều hoạt động tích cực của mình, nhất là mấy năm trở lại đây tỷ trọng GTSX ngành trồng trọt giảm mạnh, ngược lại các ngành CN-TS và DVNN lại tăng lên đáng kể. Tuy nhiên cũng có thể thấy ngay những bất ổn còn hiện rõ trên những sự gia tăng này đó là: (1) GTSX ngành CN-TS năm 2006 tăng đột biến so với năm trước là nhờ việc chăn nuôi gà ở Yên Thế đã thắng lớn; (2) GTSX ngành DVNN năm 2006 còn chiếm tỷ trọng quá thấp (2,70%). Chính sự thiếu cân đối này đã và đang đặt ra cho chính quyền và nhân dân toàn huyện cần có biện pháp nhằm phát triển đồng bộ ngành CN-TS, đồng thời nâng cao GTSX ngành DVNN trong thời gian tới.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
191    249    5    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.