Cách tạo chữ trên ảnh

Tài liệu tham khảo chuyên môn Photoshop - Cách tạo chữ trên ảnh. | ạn khởi động Photoshop và open hình bạn chọn làm nền vào (nền phong cảnh, sáng).Mặc định khi mở ra sẽ như hình k có thanh Tool và Layer bạn mở bẳng cách window/tool hoac layer Nhấn phím T trên ban phím,trên màn hình xuất hiện dấu nháy,nhập tên mà bạn muốn khắc,chọn khối văn bản sau đó chọn font,size của chữ tùy thích,canh khối văn bản giữa khung hình Trên cửa sổ Layer xuất hiên 1 layer mới có tên là tên bạn mới nhập (của tôi là chữ Quoc),kế bên là khung vuông có chữ T bên trong. Bạn giữ phím ctrl và click vào chữ T Trên cửa sổ Layer bạn chọn thẻ channels và click vào biểu tượng save selection as channel Chọn alpha1(alpha1 chuyển sang màu xanh).Click phải chuột chọn Duplicate hiện hộp thoại - tai dòng As nhâp tên lại là alpha2 roi ok Chọn alpha2 - nhấn giữ phím Ctrl với chữ D .chọn filter/Blur/Gaussian blur Xuất hiện hộp thoại - tại Radius nhập vào số 3/ok Chọn alpha2/phải chuột/Duplicate chanel/chuyển tên thành alpha 3/ok -Tại alpha3, bạn giữ phím Ctrl và click chuột vào khung vuông màu đen có tên trên dòng alpha 1. -Trên bàn phím nhấn tổ hợp phím Ctrl+shift+i. Tiếp theo nhấn Ctrl +delete rồi Ctrl +D (nếu có lở nhấn sai bạn có thể nhấn Ctrl +Alt +Z để quay lai bứơc trước) -Tai alpha3 /phải chuột/ chọn Duplicate chanel/ xuất hiện hộp thoại - Document chọn new. Name đặt tên kenh alpha/ ok Sau khi ok,bạn sẽ thấy xuất hiện 1cửa sổ photoshop mới với tên kênh alpha. bạn hãy save as cửa sổ này lai với file photoshop (đuôi PSD) và nhớ đường dẫn đến file đễ dễ dàng file lại Trở lai cửa sổ Layer -chon layer văn bản (layer chứa tên bạn) / phím phải chuột / chọn delete layer để xóa layer đó đi -chon layer co tên background/phải chuột/Duplicate layer -xuất hiện hộp As đặt tên là Background 1/ ok Tại background 1 add filter xuất hiên cửa sổ click vào mũi tên chọn load Texture / chỉ đến file "kênh " khi nãy bạn đã lưu / ok Bạn sẽ được hình này Tạo 1 layer mới / click vào nút create new layer nhấn chữ D sau đó nhấn phím Ctrl + delete Vào filter /Render / lighting Effects /chọn như hình dưới đây /ok Chọn layer 1 / vào menu select / load selection /chon alpha 1/ok Bạn nhấn tiếp tổ hợp phím :Ctrl +shift + i rồi nhấn phím delete trên bàn phím . Bạn chọn background 1 và tiếp tục nhấn phím delete 1 lấn nữa Trên cửa sổ layer bạn chọn như hình sau Chon layer Background (layer se chuyen sang màu xanh) bạn click vảo nút create new layer để tạo layer 2 _nhan phím D sau đó nhấn ctrl + layer2 bạn vào menu filter/Render/lighting effect xuất hiện bảng như hình sau: * Style chọn wow chrome background * Texture chanel chọn alpha2 * Đánh dấu Stick white is hight chọn hight =max=100 /ok Tại layer 2 _blending mode chọn screen. chon layer background 1/ nhấp phai chuột chọn duplicate layer chuyền tên thành background 2 sau đó kéo rê background 2 xuống phía dưới background1. tại background 2 bạn click vào nút tôi đã khoanh tròn ở hình dưới bên cạnh có chữ lock Trên bàn phím nhấn chữ D -> X ->Ctrl +delete vào nenu filter /chon blur / Gaussian blur /ok Bạn click trở lại biểu tượng trên 1 lần nữa nhé (bên cạnh có chữ lock) trên bàn phím có 4 mũi tên lên, xuống,qua phải, qua trái bạn nhấn chữ V trên bàn phím sau đó nhấn phím qua phải rồi nhấn phím xuống dưới (thao tác này để tạo cái bóng cho chữ)

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    25    2    21-03-2023
435    7    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.