Ảnh bốc cháy

Chọn công cụ Horizontal Type Mask Tool ,click chuột vào file bạn vừa tạo (khi bạn click chuột vào file ảnh toàn bộ file ảnh sẽ chuyển sang màu đỏ) nhập vào dòng chữ "LUA CHAY" .Xong click chọn công cụ Move để thoát lệnh,sau đó di chuyển dòng chữ (lúc này dòng chữ chỉ là vùng chọn) vào giữa file tục chọn lệnh Select \ Modify \ Expand,nhập giá trị 2px (các bạn có thể bỏ qua lệnh này nếu không muốn nét chữ to hơn)

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
433    62    1    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.