Tạo ảnh đẹp- P2

Taọ môṭ layer mơí sau đo ́ duǹ g công cu ̣ Rectangular Marquee Tool taọ trên layer mới môṭ vuǹ g choṇ vơí size 20050 fill vuǹ g choṇ băǹ g maù đen maù đen | Bài viết do RedMoon gửi một file mới với size 300-300 fill nó với màu đen một layer mới sau đó dùng công cụ Rectangular Marquee Tool tạo trên layer mới một vùng chọn với size 200-50 fill vùng chọn bằng màu đen màu đen blending option bằng cách vào : Layer > Layer style > Bevel and Emboss đánh dấu vào bevel and emboss và chỉnh các thông số như sau dấu vào satin với các thông số như sau ok để chấp nhận các hiệu ứng đã thiết lập,tiếp theo chúng ta chuyển sang IR để tạo các chuyển động thanh Animation chúng ta nhấn vào nút duplicates current frames để tạo một frame mới frame vừa tạo trên thanh layer nhấn đúp vào satin để gọi bảng layer style chỉnh các thông số như sau ok,chọn frame 1 sau đó nhấn nút tween thời gian play để kiểm tra lại và sau đó là Save Optimized As Đây là kết quả Tuto finished

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.