Tạo hình dạ quang đẹp

Tạo 1 file với kích thước 500x500 pixels,72 DPI cho nhẹ,bà kon mún để bao nhiu cũng được,fill nền bằng màu đen,dùng brush khỏang 9pt & chơi lọai cứng nhé ,quẹt 2 đường chéo (kinh nghiệm mún vẽ đường thẳng bằng Brush thì làm như sau chấm 1 điểm bất kỳ,sau đó giữ shift gùi chấm điểm cuối cùng thế là nó thẳng tuốt) | Bài viết do hacklong gửi Bươc1 : tạo 1 file với kích thước 500x500 pixels,72 DPI cho nhẹ,bà kon mún để bao nhiu cũng được,fill nền bằng màu đen,dùng brush khỏang 9pt & chơi lọai cứng nhé ,quẹt 2 đường chéo (kinh nghiệm mún vẽ đường thẳng bằng Brush thì làm như sau chấm 1 điểm bất kỳ,sau đó giữ shift gùi chấm điểm cuối cùng thế là nó thẳng tuốt) Bước 2 : nhân đôi lớp đó (Layer>Duplicate layer hoặc Ctrl + J cho lẹ),vào Filter>Distort>Twirl và đặt setting angle = đó nhập 2 lớp đó lại (Ctrl + E),ròai lại duplicate layer phát nữa,ở layer trên cùng (tức là layer mới dup ) bà kon chọn Edit->Transform->Flip Vertical và để chế độ Blending Mode là Lighten thía là bạn được cái nì Bước 3 : nhập 2 layer đó lại (Ctrl + E) ,gùi lại duplicate nó cái nữa (Ctrl + J) layer bên trên bà kon chọn Filter->Sketch->Chrome (Detail = 0 & Smoothness =0 ) gùi đặt chế độ Blending Mode cho layer này là Lighten. Bước 4 : típ tục nhé đồng bào sắp xong gòai,đừng ta Duplicate (Ctrl + J) phát nữa,và vẫn layer vừa Duplicate ta chọn Filter->Blur->Radial Blur (Settings 100,zoom,best) và Ctrl + F từ 2-3 lần nhằm mục đích lập lại lệnh Radial Bur, típ theo vào Image>Adjustments>Hue/Saturation (Ctrl + U ) or (Ctrl + Alt + U) cùng ra 1 bảng Hue/Saturation nhưng cái thứ 2 thì đánh dấu sẳn cho ta vào ô Colorize lun ) tui chọn màu như sau Hue = 280 & Saturation = 50 ai thích màu # thì tự chọn nhé,chỉ việc kéo thanh trượt thui và nhớ đánh dấu ở ô Colorize,chọn xong thì đặt Blending Mode cho layer là là Lighten Buớc 5 : Bi giờ chuyển xuống thịt con Layer ở dưới,chọn Filter->Sketch->Chrome (Detail = 10 & Smoothness = 10 ) bi giờ chọn layer ở trên gùi (Ctrl + E) vì nếu chọn layer dưới thì ko thể nhập 2 layer được. Bước 6 : Duplicate phát nữa (Ctrl + J) và chọn layer ở trên, vào Filter->Sketch->Chrome (Detail = 10 & Smoothness = 10 ) bạn sẽ thấy 1 đống bùi nhùi ko ra hình thù rì cả, don’t worry hãy chọn Blending Mode là Lighten thì bạn sẽ thấy # ngay,và cuối cùng mở bảng Hue/Saturation (Ctrl + U) lên chỉnh màu theo ý thích là xong (tui chọn Hue = 220 & Saturation = 50),thao tác cuối cùng là nhập 2 layer lại và nốc café,rít 1 điếu thuốc gùi thưởng thức tác phẩm của mình

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
506    33    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.